Wracają małe sądy

Tagi: ,

5. Ĺ‚ańcuch_Wojciewski1 stycznia 2015 r. na mapę sądownictwa powróci 41 sądów rejonowych, które na przełomie 2012 i 2013 r. zostały przekształcone w wydziały zamiejscowe. W drugim etapie, z dniem 1 lipca 2015 r., Ministerstwo Sprawiedliwości odtworzy kolejne 34 sądy. W sumie, na mapę sądownictwa wróci 75 z 79 zniesionych sądów.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1404), z dniem 1 stycznia 2015 r. do struktury sądownictwa powszechnego powróci 41 jednostek, które – stosownie do danych statystycznych obrazujących wpływ spraw do zniesionych sądów rejonowych w roku 2012 – spełniają obligatoryjne kryteria tworzenia sądów określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Są to sądy rejonowe w: Brzezinach, Chodzieży, Choszcznie, Dąbrowie Tarnowskiej, Działdowie, Gostyniu, Grajewie, Kamiennej Górze, Kościerzynie, Krasnymstawie, Krotoszynie, Leżajsku, Lwówku Śląskim, Łęczycy, Nakle nad Notecią, Nisku, Nowym Tomyślu, Obornikach, Oleśnie, Opatowie, Opolu Lubelskim, Piszu, Pleszewie, Przeworsku, Pułtusku, Rawiczu, Rawie Mazowieckiej, Rykach, Sierpcu, Słupcy, Sokołowie Podlaskim, Staszowie, Strzelcach Krajeńskich, Suchej Beskidzkiej, Śremie, Tucholi, Wolsztynie, Wrześni, Wysokiem Mazowieckiem, Złotowie i Zwoleniu.

Z kolei, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości podpisanego w dniu 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych, z dniem 1 lipca 2015 r. przywrócone zostaną kolejne 34 sądy rejonowe przekształcone dwa lata temu w wydziały zamiejscowe. Są to sądy rejonowe w: Biskupcu, Brzozowie, Bytowie, Głubczycach, Golubiu–Dobrzyniu, Janowie Lubelskim, Jaworze, Kamieniu Pomorskim, Kolbuszowej, Lidzbarku Warmińskim, Lipsku, Lubaczowie, Łobzie, Miastku, Miechowie, Miliczu, Mogilnie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Ostrzeszowie, Pińczowie, Radziejowie, Ropczycach, Rypinie, Sławnie, Strzelinie, Sulęcinie, Szydłowcu, Wąbrzeźnie, Włodawie, Włoszczowie, Wołowie, Wschowie i Żninie.

Cztery z 79 sądów rejonowych zniesionych i przekształconych z dniem 1 stycznia 2013 r. w wydziały zamiejscowe nie spełniają kryteriów określonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. poz. 481). Są to sądy rejonowe w: Kazimierzy Wielkiej, Muszynie, Sejnach i Strzyżowie.

Działania na poziomie okręgów

 

Konsekwencją przeprowadzonych prac legislacyjnych jest podjęcie szeregu działań organizacyjnych i administracyjnych związanych z utworzeniem sądów. Nadrzędnym ich celem jest szybkie i sprawne przeprowadzenie tych zmian – w taki sposób, aby nie zakłócać pracy bieżącej sądów i nie doprowadzić do przewlekłości postępowań. W dążeniu do zoptymalizowania przedmiotowego procesu, w Ministerstwie Sprawiedliwości został wypracowany szczegółowy harmonogram podejmowanych czynności zmierzających do przywrócenia sądów.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości powołał, w odniesieniu do 41 przywracanych z dniem 1 stycznia 2015 r. sądów rejonowych, po dwóch pełnomocników, których działania organizacyjne i techniczne odpowiadają zakresom kompetencji prezesa sądu i dyrektora sądu. Pełnomocnikami o kompetencjach prezesa sądu są prezesi lub wiceprezesi sądów okręgowych, w okręgach których znajdują się reorganizowane jednostki, natomiast pełnomocnikami o kompetencjach dyrektora sądu są dyrektorzy i zastępca dyrektora przełożonych sądów okręgowych.

Podjętych również zostało szereg działań w sferze administracyjno–kadrowo–finansowej, w tym na nowo określone zostały limity etatów orzeczniczych w poszczególnych jednostkach. Minister Sprawiedliwości, w oparciu o art. 4 wspomnianej ustawy, wydał 304 decyzje o przeniesieniu sędziów z wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych, które w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą ustawą zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2015 r., do sądów tworzonych w wyniku dostosowania struktury sądów do kryteriów wprowadzonych ustawą. Wskazać należy, że utworzenie jednostek o limicie stanowisk sędziowskich poniżej 10 etatów prowadzi do powstania tzw. „sądów funkcjonalnych” w rozumieniu art. 21 § 1a u.s.p., czyli takich, w których nie zostanie powołany dyrektor sądu, zaś zadania dyrektora wykonywać będą dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.

Szereg działań związanych z przywracaniem sądów przypada również prezesom i dyrektorom właściwych sądów (przenoszenie referendarzy sądowych, asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów). Podejmowane są również działania zmierzające do przekazania do właściwego sądu spraw oraz do dostosowania systemów informatycznych do nowej struktury sądownictwa.