Nowy Minister Sprawiedliwości

Tagi:

minister2_c_optPrezydent RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2015 r. powołał Borysa Budkę na urząd Ministra Sprawiedliwości. Nowy minister jest radcą prawnym, doktorem nauk ekonomicznych, posłem na Sejm VII kadencji.

– Moim priorytetem jako Ministra Sprawiedliwości jest przeprowadzenie przez Parlament ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. To dla mnie duża satysfakcja, że w trakcie prac sejmowych rozszerzono dostęp do darmowej pomocy prawnej ludziom młodym do 26 lat i seniorom od 65. roku życia. Będę też intensywnie pracował nad sprawnym wdrożeniem reformy procedury karnej związanej z wprowadzeniem zasady zwiększonej kontradyktoryjności, a tym samym – usprawnieniem postępowań karnych. Chcę też kontynuować dalszą informatyzację wymiaru sprawiedliwości. W sposób bezpośredni przyczynia się ona do lepszego dostępu obywateli do sądów – deklaruje nowy minister.

Borys Budka urodził się 11 marca 1978 r. w Czeladzi. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył aplikację radcowską i w 2007 r. rozpoczął praktykę zawodową jako radca prawny. W 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obronił rozprawę „Kwalifikacje pracownicze w stosunku pracy” i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Od ukończenia studiów pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Poseł na Sejm VII kadencji. Wiceprzewodniczący komisji ustawodawczej, członek nadzwyczajnej komisji ds. zmian w kodyfikacjach, przewodniczący podkomisji stałej ds. reformy prawa cywilnego, członek nadzwyczajnej komisji ds. rozpatrzenia ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Ponad 60 razy reprezentował Parlament przed Trybunałem Konstytucyjnym.

– W Polsce potrzebny jest kompleksowy system nieodpłatnego poradnictwa prawnego na etapie przedsądowym. Wprawdzie dziś taką pomoc świadczą organizacje społeczne, środowisko uniwersyteckie, również sami prawnicy czy parlamentarzyści, ale to za mało. System ten stosunkowo dobrze funkcjonuje w dużych miastach, natomiast w mniejszych ośrodkach dostęp obywateli do bezpłatnych porad jest utrudniony. Sam od 2002 r., jako radca prawny, udzielałem porad pro bono i wiem, jak wielkie jest na nie zapotrzebowanie obywateli, których nie stać na opłacenie prawnika – mówi minister Budka.

Borys Budka zastąpił Cezarego Grabarczyka, który funkcję Ministra Sprawiedliwości sprawował od 22 września 2014 r.