Zbigniew Ziobro nowym Ministrem Sprawiedliwości

CI1A8760 final4_c_fmt

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, wręczył 16 listopada 2015 roku Zbigniewowi Ziobrze akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości. Zbigniew Tadeusz Ziobro urodził się 18 sierpnia 1970 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, zdając w 1997 roku egzamin prokuratorski. W 1999 roku założył w Krakowie Stowarzyszenie „Katon” oraz utworzył Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw. Od marca do lipca 2001 roku był wiceministrem sprawiedliwości, gdy na czele tego resortu stał Lech Kaczyński. Wcześniej pełnił funkcję sekretarza zespołu ds. nowelizacji kodyfikacji prawa karnego. W tym samym roku został wybrany do Sejmu IV

Tagi: ,

1500 punktów pomocy prawnej

3_grafika4a_c_fmt

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowych porad prawnych. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa 25 sierpnia 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP. Powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych, ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku życia,

Tagi:

Unijne fundusze

Ponad 11 mln spraw rozpatrzonych przez e-sąd, e-protokół w 239 sądach w ponad 2 tys. sal rozpraw, ponad 6 tys. spółek z o.o., jawnych i komandytowych zarejestrowanych w ciągu 24 godzin przez internet, dostęp do ponad 20 mln ksiąg wieczystych i KRS online, 92 punkty obsługi interesanta w sądach, spotkania edukacyjne dla młodzieży – to tylko niektóre efekty działań zrealizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektów współfinansowanych przez UE. W ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 Ministerstwo Sprawiedliwości pozyskało i wydatkowało środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 135,2 mln EUR (565,3 mln PLN). Z tych środków w przestrzeni

Tagi:

Poradnik dla dziennikarzy

sadowe-abc---poradnik-_fmt

Rzetelne przygotowanie dziennikarza do pracy w sądzie ma ogromne znaczenie dla przekazywanych przezeń informacji. Relacjonowanie procesów, pozyskiwanie informacji z akt postępowania to nie tylko wypełnianie informacyjnej roli mediów. To także edukowanie społeczeństwa oraz odpowiedzialność za przekazywane treści, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawem gwarantowanych interesów stron uczestników postępowań oraz dobra wymiaru sprawiedliwości. „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy” – opracowanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach, złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, wydano z myślą o dziennikarzach, zwłaszcza tych, którzy pracą w sądzie nie zajmują się na co dzień. Publikacja w sposób uporządkowany i przystępnym językiem przekazuje podstawowe informacje, przydatne nie tylko podczas relacjonowania rozpraw, ale także w codziennych

Mediacja – nowe otwarcie

DSC_6767_c_fmt

Rola sędziów w promowaniu mediacji Mediacje w sprawach cywilnych funkcjonują od 2005 roku, jednak zaledwie 0,2 proc. spraw trafia na tę ścieżkę. Niska jest i liczba mediacji, i dynamika wzrostu. Jedna z głównych barier to brak wiedzy o polubownych metodach. Strony pozostające w konflikcie nie orientują się, czym jest mediacja i dlatego rzadko się na nią decydują. Dlatego część nowych rozwiązań ma na celu uświadomienie stronom, że mediacja może być alternatywą dla długotrwałego i kosztownego procesu sądowego, a do tego umożliwia zakończenie sporu w mniej sformalizowany sposób. W procesie promocji mediacji ważna jest postawa sędziów mających autorytet i siłę oddziaływania. Jak wynika z doświadczenia krajów, gdzie mediacje są stosowane częściej, to sędziowie wypromowali polubowne

Tagi:

Mediacja jako alternatywa dla procesu

skazany na mediację_c_fmt

Szybciej, taniej, skuteczniej – to niewątpliwie zalety mediacji. Uczestnicy konferencji „Mediacja jako nowa kategoria działalności prawniczej” zastanawiali się, jak skutecznie przekonywać sądy, prawników, a przede wszystkim – zwaśnione strony, do tej alternatywnej metody rozstrzygania sporów. Zalet mediacji nie sposób przecenić. Jest tańsza dla stron i sądu, pozwala szybciej zakończyć spór i – co najważniejsze – nie rujnuje stosunków pomiędzy jego uczestnikami. Jest także dobrowolna, odformalizowana i poufna, a skonfliktowanym podmiotom pomaga dojść do obopólnie zadowalającego rozwiązania niezależny i bezstronny mediator. Sprawa sądowa także rozstrzyga spór, ale jednocześnie powoduje zakończenie relacji – podkreślała Anna Wąsowska, stały mediator sądowy, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju. – Ponadto szukanie polubownych metod

Tagi:

Nowi ministrowie

Patryk Jaki_c_fmt

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołała Patryka Jakiego na stanowisko Sekretarza Stanu oraz Marcina Warchoła, Łukasza Piebiaka i Bogdana Święczkowskiego na stanowiska Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w MS (ur. 11.05.1985 r. w Opolu) – absolwent studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 roku został wybrany na radnego miasta Opola V i VI kadencji. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz szefem klubu radnych, członkiem komisji doraźnych: bezpieczeństwa i porządku, ochrony środowiska, ds. Euro 2012 oraz opiniującej kandydatów na ławników. Laureat Fundacji im. K. Adenauera: „Lider Samorządu” (program fundacji na rok 2007). Poseł

Tagi:

Pożegnanie

Zbrojewska Monika_dokt_fmt

30 października 2015 roku zmarła dr hab. Monika Zbrojewska, była wiceminister sprawiedliwości. Dr hab. Monika Zbrojewska była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003-2008 ekspert Sejmowych Komisji Śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką. W latach 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2005-2008 pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim, a od 2008 do 2012 roku została powołana na członka komisji dyscyplinarnej ds. studenckich w tej uczelni. W 2008 roku została członkiem zespołu powołanego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego do opracowania zmian w kodeksie postępowania karnego. Od

Tagi: