Nowi ministrowie

Tagi:

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołała Patryka Jakiego na stanowisko Sekretarza Stanu oraz Marcina Warchoła, Łukasza Piebiaka i Bogdana Święczkowskiego na stanowiska Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Patryk Jaki_c_fmtPatryk Jaki – Sekretarz Stanu w MS

(ur. 11.05.1985 r. w Opolu) – absolwent studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 roku został wybrany na radnego miasta Opola V i VI kadencji. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz szefem klubu radnych, członkiem komisji doraźnych: bezpieczeństwa i porządku, ochrony środowiska, ds. Euro 2012 oraz opiniującej kandydatów na ławników. Laureat Fundacji im. K. Adenauera: „Lider Samorządu” (program fundacji na rok 2007).

Poseł na Sejm RP VII, VIII Kadencji – członek Komisji Gospodarki, Delegat Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do współpracy z Parlamentem Litwy, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku.

Żonaty, jedno dziecko.

Marcin Warchoł_c_fmtMarcin Warchoł – Podsekretarz Stanu w MS

(ur. 13 lipca 1980 r. w Nisku) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006- 2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 roku Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego.

Jest zastępcą dyrektora Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW, wiceprezesem Fundacji Ius et Lex oraz opiekunem naukowym koła studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW „Dobro Wspólne”.

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech w dziedzinie prawa karnego.

Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Żonaty, jedno dziecko.

Minister Łukasz Piebia_fmt

Łukasz Piebiak – Podsekretarz Stanu w MS

(ur. 28 listopada 1976 r. w Lublinie) – sędzia, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studium podyplomowe „Prawo Europejskie dla Sędziów” – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studium podyplomowe „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego dla sędziów – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Do chwili powołania członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” odpowiedzialny za kierowanie zespołem ds. ustroju sądów, wiceprzewodniczący zespołu informacyjnego i międzynarodowego, reprezentant Polski w pracach MEDEL (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).

W latach 2009-2010 pracował w zespole ekspertów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 roku stały współpracownik Banku Światowego przy przygotowywaniu raportów Doing Business w kategoriach Enforcing Contracts oraz Resolving Insolvency.

Prowadził wykłady i szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów aplikacji ogólnej i sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikantów radcowskich i adwokackich, a także asystentów sędziów, referendarzy i urzędników sądowych.

Autor wielu publikacji m.in. z zakresu prawa cywilnego, materialnego i procesowego.

Żonaty, ojciec trzech córek i syna.

nowe_z_c_fmt

Bogdan Święczkowski – Podsekretarz Stanu w MS

(ur. 22 maja 1970 r. w Sosnowcu) – prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego. Były radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wykładowca akademicki, jeden z założycieli i działacz Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „AD VOCEM”.

Autor wielu publikacji dotyczących m.in. wymiaru sprawiedliwości, przestępczości zorganizowanej i służb specjalnych.

Żonaty, jedna córka.