Pożegnanie

Tagi:

Zbrojewska Monika_dokt_fmt30 października 2015 roku zmarła dr hab. Monika Zbrojewska, była wiceminister sprawiedliwości.

Dr hab. Monika Zbrojewska była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003-2008 ekspert Sejmowych Komisji Śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką. W latach 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W latach 2005-2008 pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim, a od 2008 do 2012 roku została powołana na członka komisji dyscyplinarnej ds. studenckich w tej uczelni.

W 2008 roku została członkiem zespołu powołanego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego do opracowania zmian w kodeksie postępowania karnego.

Od 2011 roku członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury i Sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2003 r., 2007 r., 2009 r., 2014 r.

Autorka ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.