Absolwent prawa na rynku pracy

studenci - UJ_c_fmt

Wobec dużej liczby uczelni umożliwiających uzyskanie dyplomu magistra prawa, coraz więcej osób już na etapie początkowych lat studiów zastanawia się, jakie działania podjąć, aby nie mieć problemu ze znalezieniem pracy po ich zakończeniu. Członkostwo w sekcjach naukowych? Wyjazdy zagraniczne? Bezpłatne terminowanie w kancelariach prawniczych? Czy może rozpoczęcie drugiego kierunku studiów? Wydaje się, że najlepszą odpowiedzią na kluczowe pytanie: jak łatwo odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu studiów? jest przyjrzenie się młodym prawnikom, którzy nie mieli problemu ze znalezieniem pracy. Wyjazdy zagraniczne Łukasz Piergies, junior associate w globalnej firmie prawniczej Linklaters zaznacza, że w obecnej – trudnej dla absolwentów prawa – sytuacji rynkowej ukończenie