Absolwent prawa na rynku pracy

studenci - UJ_c_fmtWobec dużej liczby uczelni umożliwiających uzyskanie dyplomu magistra prawa, coraz więcej osób już na etapie początkowych lat studiów zastanawia się, jakie działania podjąć, aby nie mieć problemu ze znalezieniem pracy po ich zakończeniu.

Członkostwo w sekcjach naukowych? Wyjazdy zagraniczne? Bezpłatne terminowanie w kancelariach prawniczych? Czy może rozpoczęcie drugiego kierunku studiów? Wydaje się, że najlepszą odpowiedzią na kluczowe pytanie: jak łatwo odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu studiów? jest przyjrzenie się młodym prawnikom, którzy nie mieli problemu ze znalezieniem pracy.

Wyjazdy zagraniczne

Łukasz Piergies, junior associate w globalnej firmie prawniczej Linklaters zaznacza, że w obecnej – trudnej dla absolwentów prawa – sytuacji rynkowej ukończenie studiów z przyzwoitym wynikiem przestało być gwarantem sukcesu na progu zawodowej kariery.

– Nadpodaż na rynku usług prawniczych sprawia, że spośród wielu dobrych i bardzo dobrych kandydatów trzeba wykazać, dlaczego pracodawca powinien wybrać właśnie ciebie. Dlatego warto już w trakcie studiów rozwijać własne umiejętności, najlepiej łącząc przy tym przyjemne z pożytecznym.

Łukasz Piergies, chcąc się zawodowo realizować w środowisku międzynarodowym, zadbał nie tylko o wiedzę prawniczą i znajomość języków obcych, ale i umiejętność ich praktycznego wykorzystania. – Kluczowy dla mojego rozwoju w trakcie studiów był udział w międzynarodowych zawodach prawniczych. Nie tylko stanowiło to impuls do dodatkowej pracy, ale i umożliwiło zebranie wielu cennych doświadczeń, niedostępnych w standardowym toku studiów – podkreśla młody prawnik.

Po rocznym pobycie na Uniwersytecie w Tuluzie w ramach programu Erasmus, a także udziale w wakacyjnym kursie organizowanym przez Akademię Arbitrażu w Paryżu, Łukasz Piergies został członkiem drużyny reprezentującej Uniwersytet Jagielloński w Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym Willem C. Vis Moot. Ten prestiżowy konkurs przyciąga corocznie do Wiednia ponad dwa tysiące studentów z ponad trzystu uniwersytetów, których zmagania oceniają międzynarodowej sławy prawnicy z całego świata. Uniwersytet Jagielloński jest obecnie uznaną marką w tych zawodach, a studenci z Polski pokazują, że mogą z sukcesami rywalizować z koleżankami i kolegami z czołowych uczelni.

Wykazywane zaangażowanie, poparte dobrymi wynikami w nauce, zaowocowało już w trakcie studiów stażami w międzynarodowych kancelariach prawniczych. Jeden z nich przerodził się w stałą współpracę z jedną z największych firm prawniczych na świecie – Linklaters LLP.

– Każdy ma prawo realizować swoją wizję kariery. Ja wyszedłem z być może trywialnego założenia, że jeżeli absolwent prawa chce odnaleźć się na rynku pracy, to powinien się do tego rynku dopasować. Dlatego nie lekceważąc standardowego toku studiów, dzięki któremu zdobyłem solidne podstawy wiedzy prawniczej, skupiłem się na zdobywaniu umiejętności praktycznych. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że było to dobre posunięcie – zaznacza Łukasz Piergies. Dodaje, że osoby, z którymi reprezentował Uniwersytet Jagielloński na arenie międzynarodowej nie miały problemu ze znalezieniem pracy po studiach lub nawet w ich trakcie.

Połączenie studiów z pasją

DSC05732_c_fmtAbsolwent prawa, spiker reprezentacji Polski w piłce nożnej, pracownik uczelni wyższej i członek sekcji naukowej zajmującej się prawem sportowym – czy jedna osoba może połączyć to wszystko? Bez wątpienia tak i jest nią Piotr Szefer.

– Od zawsze starałem się połączyć przyjemne z pożytecznym. Osiągając satysfakcjonujące wyniki w nauce, rozwijałem swoje pasje. Od dłuższego czasu nalezy do nich bycie spikerem sportowym. Zaczynałem od niższych lig, a obecnie prowadzę mecze jednego z klubów Ekstraklasy piłkarskiej i spotkania kadry narodowej – mówi.

Dla niego przepustką do znalezienia pracy było zaangażowanie podczas studiów. Organizował dwie ogólnopolskie konferencje naukowe nt. prawa sportowego. Był współtwórcą i głównym organizatorem projektu „Zostań sędzią na studiach”. Prowadził szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, a także debaty (m.in. kandydatów do Europarlamentu) organizowane przez samorząd studencki. Warto również wspomnieć, że trzy razy z rzędu otrzymywał stypendium od rektora swojej uczelni za wyniki w nauce.

Jednak to działalności związanej ze sportem poświęcił się w głównej mierze podczas nauki na UJ.

– Mój związek ze sportem nie polega wyłącznie na prowadzeniu spotkań piłkarskich w charakterze spikera. Cały czas rozwijam swoją wiedzę na temat prawa sportowego. W trakcie studiów byłem przewodniczącym Koła Prawa Sportowego TBSP UJ, a obecnie jestem członkiem Sekcji Prawa Sportowego Instytutu Allerhanda – podkreśla Piotr Szefer. Na swoim koncie ma już publikacje i wystąpienia naukowe. Jest także przewodniczącym Komisji ds. Regulaminowo-Prawnych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Jakie rady może dać młodym prawnikom? – Przede wszystkim rozwijać swoje pasje. Mój przykład idealne obrazuje to, że możliwe jest połączenie przyjemnego z pożytecznym. Oczywiście wiele dał mi staż na studiach, ale działalność rozwijająca zainteresowania związane z prawem sportowym także dała mi możliwość znalezienia się w sytuacji, w której jestem obecnie – podkreśla spiker reprezentacji Polski, a także absolwent studiów prawniczych.

Nie każdy musi być adwokatem lub radcą prawnym

Po uzyskaniu dyplomu absolwenta prawa nie trzeba koniecznie zostać adwokatem lub radcą prawnym. Wiele osób wobec konkurencji na rynku decyduje się na rozwój naukowy połączony z pracą w administracji bądź firmach prywatnych. Absolwenci prawa niejednokrotnie zostają dziennikarzami lub urzędnikami państwowymi. Nabyta podczas studiów wiedza pozwala na odnalezienie się w różnych zawodach.

Łukasz Wróblewski w trakcie studiów rozpoczął pracę w firmie świadczącej szereg kompleksowych usług z zakresu obsługi inwestycji finansowych, w tym kompletną księgowość funduszy inwestycyjnych, obsługę instrumentów pochodnych, wycenę papierów wartościowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz administrację funduszami hedgingowymi (wysokiego ryzyka).

– Wiedza wyniesiona ze studiów umożliwiła mi łatwiejsze przyswojenie pojęć potrzebnych do pracy. Niewątpliwie prawo jako kierunek daje podstawy do pracy w wielu branżach, czego jestem najlepszym przykładem. Moja praca jest bardzo satysfakcjonująca i nie myślę póki co o wykonywaniu zawodu stricte prawniczego – podkreśla.

Na podstawie podanych przykładów możemy dostrzec, że istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego dla młodych absolwentów prawa. Każda z nich może być ciekawa i gwarantować utrzymanie. Wobec konkurencji na rynku trzeba rozważyć i zaplanować kolejne kroki swojej kariery.