Sądy i komunikacja po węgiersku

DSCF4752_c_fmt

Już po raz trzeci sędziowie i eksperci od komunikacji przyjechali do Budapesztu, aby kompleksowo omówić temat funkcjonowania sądów w rzeczywistości medialnej. W konferencji „Sądy i komunikacja”, zorganizowanej przez węgierską Akademię Sprawiedliwości udział wzięło 80 uczestników z 20 krajów. W tym roku szczególny nacisk położono na komunikację kryzysową sądów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości oraz rejestrowanie rozpraw przed media. Wizerunek sądu – czyli co? W kategoriach biznesowych można powiedzieć, że kryzys w firmie, rozgrywający się na oczach mediów (lub początkowo nawet bez ich udziału), jest zagrożeniem dla marki, czyli m.in. dla pozytywnego postrzegania firmy przez klientów. W efekcie kryzys zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu firmy na rynku, także płynności finansowej. Pytanie –

Tagi:

Kryzysowy elementarz

zdj1_c_fmt

Komunikacja kryzysowa i wypowiedzi dla mediów – to główne tematy warsztatów dla rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych. Potrzeba warsztatów Wyniki ankiety przeprowadzonej przez zespół MS i KRS, wśród 50 rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych wskazały, że w sądach brakuje procedur związanych z komunikacją kryzysową (wg ankietowanych sędziów 85 proc. sądów apelacyjnych i okręgowych takich procedur nie ma). Dziś sprawny sąd to także taki, który dobrze porusza się w rzeczywistości medialnej. Nie chodzi o to, by przesadnie dbać o wizerunek, ale by umieć dobrze komunikować o wynikach swojej pracy, bo tego – od każdej instytucji państwowej – oczekuje opinia publiczna. Sędziowie coraz częściej pełnią swoją funkcję w otoczeniu kamer, w konsekwencji wzrasta

Rzecznik w sądowym kryzysie

ArturOzimek_c_fmt

Jest na pierwszej linii reagowania w sytuacji kryzysowej, do niego w pierwszej kolejności zwrócą się media, kiedy dzieje się źle. Czy może przygotować się do zarządzania kryzysem w sądzie? – O roli rzecznika w komunikacji kryzysowej pisze sędzia Artur Ozimek. Wymiar sprawiedliwości to miejsce, w którym często kumuluje się wiele różnych zdarzeń, będących źródłem różnych emocji. Emocje te z kolei przekładają się na informacje, które media przekazują społeczeństwu. Zazwyczaj, poza niezwykłym ładunkiem emocjonalnym, który skądinąd może być powodem tego, że informacja będzie niepełna albo wręcz nieprawdziwa, powodują konieczność interwencji ze strony rzecznika sądu. Jego rolą jest wyjaśnienie sytuacji albo sprostowanie treści już istniejącej informacji. W sytuacjach typowych, czyli

Mediacje budują zaufanie społeczne

sprawiedliwość a świad_fmt

Mediacja wspiera podjęcie dialogu i otwiera na szukanie punktów wspólnych mimo różnicy stanowisk. Stymuluje reaktywację wzajemnego zaufania między ludźmi i sprzyja budowaniu wiary we własne możliwości, a tym samym daje możliwość aktywnego dochodzenia swoich praw. Reaktywacja zaufania Trzeba zauważyć, że Polacy bezrefleksyjnie przekazując w ręce aparatu państwa rozwiązywanie sporów ograniczają swój wpływ na ich przebieg. Tym samym zrzekają się istotnego aspektu wolności obywatelskich, jakim jest prawo do decydowania o przebiegu swojego sporu. Taka łatwość oddawania władztwa nad konfliktem i zdawania się na cudzy osąd sprawy świadczy o obawie podjęcia „ryzyka” wzięcia spraw (w tym sporów) we własne ręce. Po części

Badania tekstyliów

Identyfikacja_c_fmt

Powszechność użytkowania różnorodnych tekstyliów i ich wysoka podaż na rynku konsumenckim sprawia, iż w postępowaniu przygotowawczym i sądowym mogą one stanowić dowód o istotnym znaczeniu. W większości przypadków w chwili zdarzenia tekstylia znajdują się w bezpośrednim otoczeniu jego uczestników. Mają one wówczas zdolność zatrzymywania na swojej powierzchni lub wchłaniania różnorodnych śladów (np. krwi, naskórka, substancji łatwopalnych, fragmentów powłoki lakierowej pojazdu, pozostałości powystrzałowych), mogą ulec specyficznej deformacji w warunkach zdarzenia (np. rozerwaniu, nadtopieniu), a także stanowić źródło mikrośladów kontaktowych w formie fragmentów odłączonych włókien. Dlatego też bardzo istotne z punktu widzenia odtworzenia przebiegu zdarzenia zgodnie z rzeczywistością są specjalistyczne badania wyrobów włókienniczych, z których została wykonana np. odzież ofiary i podejrzanego, a także elementy wyposażenia mieszkań

Kuratorzy i organizacje społeczne w procesie readaptacji

IMG_6889_c_fmt

Coraz istotniejszą rolę w procesie readaptacji społecznej osób skazanych odgrywają organizacje pozarządowe. Ich wpływ na pozytywny przebieg tego procesu jest tym większy, im bardziej ich działalność oparta jest na dobrze zorganizowanej współpracy ze służbą kuratorską i z innymi podmiotami wymiaru sprawiedliwości, a także szeroko pojętego otoczenia instytucjonalnego. Przykładów takiej współpracy w Polsce jest coraz więcej. Dotyczą one różnych etapów procesu readaptacji, różnią się również grupą docelową. Wspólnym mianownikiem dla nich jest to, że obiektem oddziaływań nie są tu osoby pozbawione wolności, ale takie, które pozostają pod nadzorem lub dozorem kuratorskim. Organizacje wspierają nieletnich Jednym z najważniejszych działań z punktu widzenia zapobiegania rozwojowi przestępczości jest prowadzenie nadzoru nad