Kuratorzy i organizacje społeczne w procesie readaptacji

IMG_6889_c_fmt

Coraz istotniejszą rolę w procesie readaptacji społecznej osób skazanych odgrywają organizacje pozarządowe. Ich wpływ na pozytywny przebieg tego procesu jest tym większy, im bardziej ich działalność oparta jest na dobrze zorganizowanej współpracy ze służbą kuratorską i z innymi podmiotami wymiaru sprawiedliwości, a także szeroko pojętego otoczenia instytucjonalnego. Przykładów takiej współpracy w Polsce jest coraz więcej. Dotyczą one różnych etapów procesu readaptacji, różnią się również grupą docelową. Wspólnym mianownikiem dla nich jest to, że obiektem oddziaływań nie są tu osoby pozbawione wolności, ale takie, które pozostają pod nadzorem lub dozorem kuratorskim. Organizacje wspierają nieletnich Jednym z najważniejszych działań z punktu widzenia zapobiegania rozwojowi przestępczości jest prowadzenie nadzoru nad

Absolwent prawa na rynku pracy

studenci - UJ_c_fmt

Wobec dużej liczby uczelni umożliwiających uzyskanie dyplomu magistra prawa, coraz więcej osób już na etapie początkowych lat studiów zastanawia się, jakie działania podjąć, aby nie mieć problemu ze znalezieniem pracy po ich zakończeniu. Członkostwo w sekcjach naukowych? Wyjazdy zagraniczne? Bezpłatne terminowanie w kancelariach prawniczych? Czy może rozpoczęcie drugiego kierunku studiów? Wydaje się, że najlepszą odpowiedzią na kluczowe pytanie: jak łatwo odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu studiów? jest przyjrzenie się młodym prawnikom, którzy nie mieli problemu ze znalezieniem pracy. Wyjazdy zagraniczne Łukasz Piergies, junior associate w globalnej firmie prawniczej Linklaters zaznacza, że w obecnej – trudnej dla absolwentów prawa – sytuacji rynkowej ukończenie

Nie BOImy się interesanta

punkt obsługi interes_fmt1

Wizyta w sądzie to często stresujące przeżycie. Od tego, jakie wrażenie wywrze na człowieku pierwszy kontakt z tą instytucją, zależy ocena całego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego warto dbać i podwyższać standardy obsługi obywateli, czemu mają służyć udoskonalane Biura Obsługi Interesantów. Obywatel wchodzący do budynku sądu jest zdezorientowany, szuka miejsca, w którym mógłby uzyskać informacje i wtedy najczęściej trafia do Biura Obsługi Interesantów. Właśnie w trosce o ułatwienie tego pierwszego i następnych kontaktów, sądy i Ministerstwo Sprawiedliwości coraz większą uwagę zwracają na jakość obsługi interesantów. Najpierw strategia W lutym 2014 roku Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny podpisali dokument programowy pn. Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020. Strategia ta wypracowana została przez

Status na FB: sędzia

shutterstock_245047450_fmt

Czy sędzia może mieć konto na Facebooku lub Twitterze? Czy w gronie jego socialmediowych znajomych powinien być prokurator, z którym studiował? A co, jeśli ten oskarża w tym samym procesie, w którym sędzia przewodniczy składowi orzekającemu? Czy umieszczanie fotografii na prywatnym profilu sędziego z prywatnego przyjęcia, na którym pozuje z adwokatem, może poddawać w wątpliwość jego bezstronność? Już od ponad czterech lat sędziowie i etycy prawa z Florydy zastanawiają się, czy przyjaźń na Facebooku to prawdziwa przyjaźń. Usiłują odpowiedzieć na pytanie, czy sędzia może mieć wśród znajomych (w angielskiej wersji to „friend”, czyli przyjaciel) prokuratora biorącego udział w tym samym procesie, w którym jego sędzia „przyjaciel” orzeka. Związek sędziego i prokuratora? To skomplikowane… Wszystko

Tagi:

Zalęknione Księżniczki Temidy

skazać, nie skazać_c_fmt

„Wysoki Sądzie! Wolność, to więź, co zezwala dzikiemu stworzeniu swą pomroczną duszę osłonić jak tarczą i skryć w toni spokoju pierś targaną bólem…” – tak brzmiały słowa adwokata wygłaszającego mowę w obronie klienta oskarżonego o złe parkowanie w jednym ze skeczy brytyjskiej grupy komików Latającego Cyrku Monty Python’a. Jak widać, nawet dla satyryka wolność ma wartość najwyższą, a o jej ochronę apeluje się zawsze do władzy, która może ją odebrać, czyli do sądu. Co jednak z wolnością samego sądu i sędziów, którzy sąd tworzą? Czy sędzia jest rzeczywiście wolny od strachu przy wykonywaniu misji, którą mu powierzono? To oczywiste. Przecież sądy są niezawisłe, niezależne od innych władz, sędziowie w sprawowaniu

Garść nostalgii

32. Dubois OK_fmt

Uczę aplikantów, że jednym z podstawowych zadań obrońcy jest próba wdarcia się do sędziowskiego umysłu. Przewidzenie, co myśli o sprawie i jakie argumenty mogą go przekonać. W tym celu powinniśmy nieustanie obserwować mimikę sądu, kontrolując, jak reaguje na nasze argumenty. Wchodząc spóźniony na salę chciałem ukłonić się sądowi. Niestety, zamiast twarzy sędziego, dojrzałem dwa potężne monitory wyrastające znad stołu. Skłoniłem się zatem najnowszym osiągnięciom techniki z Doliny Krzemowej. Gdy zajmowałem miejsce na obrończej ławie, uświadomiłem sobie, że moja przygoda z sądem trwa już trzydzieści pięć lat. O tym, że chcę zostać adwokatem, wiedziałem już jako dzieciak, ale by obejrzeć prawdziwą rozprawę musiałem skończyć

Nowi ministrowie

Patryk Jaki_c_fmt

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołała Patryka Jakiego na stanowisko Sekretarza Stanu oraz Marcina Warchoła, Łukasza Piebiaka i Bogdana Święczkowskiego na stanowiska Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w MS (ur. 11.05.1985 r. w Opolu) – absolwent studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 roku został wybrany na radnego miasta Opola V i VI kadencji. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz szefem klubu radnych, członkiem komisji doraźnych: bezpieczeństwa i porządku, ochrony środowiska, ds. Euro 2012 oraz opiniującej kandydatów na ławników. Laureat Fundacji im. K. Adenauera: „Lider Samorządu” (program fundacji na rok 2007). Poseł

Tagi:

Pożegnanie

Zbrojewska Monika_dokt_fmt

30 października 2015 roku zmarła dr hab. Monika Zbrojewska, była wiceminister sprawiedliwości. Dr hab. Monika Zbrojewska była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003-2008 ekspert Sejmowych Komisji Śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką. W latach 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2005-2008 pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim, a od 2008 do 2012 roku została powołana na członka komisji dyscyplinarnej ds. studenckich w tej uczelni. W 2008 roku została członkiem zespołu powołanego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego do opracowania zmian w kodeksie postępowania karnego. Od

Tagi: