Na wokandzie ETPCz

ETPCz

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu i październiku 2015 roku, Trybunał pięciokrotnie wyrokował w sprawach przeciwko Polsce, czterokrotnie stwierdzając naruszenie postanowień Konwencji. Niepotrzebne kontrole osobiste W wyroku wydanym w sprawie Milka przeciwko Polsce Trybunał zajmował się zarzutem sformułowanym przez skarżącego, który przebywał najpierw w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, a następnie w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. W obu tych placówkach penitencjarnych był karany dyscyplinarnie za odmowę poddania się kontroli osobistej, koniecznej rzekomo w związku z doprowadzeniem go na czynności procesowe, przyjęciem do oddziału mieszkalnego oraz po powrocie ze spaceru. Kary mu wymierzane podlegały gradacji: za pierwsze z przewinień orzeczono wobec niego karę nagany, natomiast za kolejne: pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych i ostatecznie –

Tagi:

Dobre praktyki tworzenia prawa, czyli jak powstała ustawa Prawo restrukturyzacyjne

młotek1_Wojciewski_c_fmt

Reforma prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego to nie tylko zmiana przepisów ustawy. To również nowa, wręcz „rewolucyjna”, upadłość konsumencka, ale także nowe rozwiązania informatyczne, które mają służyć łatwiejszemu, szybszemu, a przez to bezpieczniejszemu dokonywaniu restrukturyzacji oraz mogą stać się przyczynkiem dla dalszej informatyzacji postępowań sądowych. Minister Sprawiedliwości powołał zespół ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego 14 maja 2012 roku1. Jego zadaniem było przygotowanie rekomendacji zmian w prawie upadłościowym i naprawczym. Wkrótce też zostały one przedłożone ministrom sprawiedliwości i gospodarki, a 10 grudnia 2012 roku podane do publicznych konsultacji i stały się podstawą prac zespołu nad zmianami w prawie upadłościowym i naprawczym, zakończonych uchwaleniem przez Sejm ustawy Prawo restrukturyzacyjne2. Prawo restrukturyzacyjne i znowelizowane

Tagi:

Ekstradycja a Europejska Konwencja Praw Człowieka

Kwestia dopuszczalności ekstradycji pojawiła się ostatnio w mediach w związku ze sprawą Romana Polańskiego. Trybunał w Strasburgu wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, wskazując na rozmaite sytuacje, w których ekstradycja bądź wydalenie jednostki z terytorium państwa – strony Europejskiej Konwencji Praw Człowieka będą wiązały się z naruszeniem określonych jej postanowień. Początki W pierwszej kolejności warto przypomnieć i podkreślić, że ani ekstradycja, ani wydalenie cudzoziemca z kraju jako takie nie są zabronione przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, chyba, że chodziłoby w danej sytuacji o zbiorowe wydalenie cudzoziemców, niedopuszczalne z uwagi na brzmienie art. 4 jej Protokołu Dodatkowego nr 4. Oczywiście, od reguły tej istnieją wyjątki, a w konkretnej sprawie może okazać się, że ekstradycja

Tagi:

Nieletniego prawo do wolności

infolinia  dla pokrzywd_fmt

Przepisy prawa stosowane dziś przez sądy dla nieletnich powodują nieuzasadnione różnicowanie pojęcia i miary wolności w przypadku nieletnich podlegających jurysdykcji sądów rodzinnych, w porównaniu do ujęcia wolności dorosłych podlegających jurysdykcji sądów karnych. Problem błędnej wykładni i praktyki Szerokim echem w środowisku prawniczym – zwłaszcza sędziów rodzinnych – odbiła się wiadomość o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 czerwca 2015 roku w sprawie skargi nr 57722/12 (sprawa Grabowski przeciwko Polsce). Chodzi o praktykę sądów rodzinnych, które nie orzekały odrębnym postanowieniem o przedłużeniu okresu pobytu nieletniego w schronisku w sytuacji, kiedy sprawę nieletniego skierowano już do postępowania poprawczego. Raz umieszczony w schronisku (w toku postępowania wyjaśniającego) nieletni, co do którego następnie sąd orzekł o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu