Prokuratura ma służyć społeczeństwu

B.__wi_czkowski_zdj.11

Wywiad z Bogdanem Święczkowskim – Prokuratorem Krajowym, wcześniej m.in. Wiceministrem Sprawiedliwości i szefem ABW Robert Rusinek: – Pod względem rozbudowania prokuratury bijemy na głowę inne kraje UE, mimo to społeczeństwo, jak pokazują sondaże, w dużej mierze źle ocenia jej działania… Bogdan Święczkowski: − Niestety struktura polskiej prokuratury i cały schemat jej działania został ukształtowany w 1989 r. Tak naprawdę nikt nie zastanawiał się, jak wtedy i przez kolejne dwadzieścia kilka lat, powinno wyglądać ulokowanie prokuratury w systemie władzy publicznej. Czy prokuratura powinna być częścią władzy sądowniczej, wykonawczej czy może organów kontroli prawnej. Temat prokuratury nie znalazł się też w Konstytucji.

Tagi:

Michał Wójcik Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

image001

29 kwietnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, powołała Michała Wójcika na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pełnomocnika do spraw Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości.   Michał Wójcik – ur. 17 kwietnia 1971 r. w Krakowie, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Poseł na Sejm V i VIII kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 r. przewodniczył stałej Podkomisji Rzemiosła i Usług, zasiadał też w Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”. W roku 2015 ponownie uzyskał mandat poselski z okręgu katowickiego. Zasiada w Komisji Gospodarki

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Ministerstwie Sprawiedliwości

Obchody_Narodowego_Dnia...2

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. Jest on poświęcony pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o niepodległość Polski. Z tej okazji Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna w Warszawie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowały dzień otwarty, podczas którego w dniu 28 lutego 2016 r. wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić podziemia budynku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów. Edukatorzy Muzeum Powstania Warszawskiego i pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej szczegółowo przedstawili zwiedzającym dzieje tych dwóch miejsc, w których więzieni byli bohaterowie polskiej konspiracji.

Tagi:

Prokuratura jako jeden z filarów Państwa

Dariusz_Barski_zdj_222.

Uchwalona 28 stycznia 2016 r. ustawa – Prawo o prokuraturze zastąpiła obowiązującą przez ponad 30 lat ustawę o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. Nie trzeba szerzej uzasadniać, że nowy akt prawny regulujący ustrój tak istotnej dla sprawnego funkcjonowania państwa instytucji, winien powstać znacznie wcześniej. Mimo deklaracji składanych w tym przedmiocie przez kolejne rządy od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, tak się jednak nie stało. To wieloletnie zaniechanie zostało szybko i sprawnie sanowane przez obecny parlament. Nowa regulacja została poddana krytycznym ocenom, również w zakresie zbyt szybkiego trybu jej uchwalenia. To o tyle kuriozalne, że środowiska, które przez dziesiątki

Tagi:

Zadania prokuratury w świetle Prawa o prokuraturze

Beata_Sobieraj_Skonieczna_prokurator_-_badanie_obci__enia

4 marca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177). Ustawa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.). Uchwalenie przez parlament nowej ustawy było wyjściem naprzeciw powszechnemu zapotrzebowaniu prokuratorów na akt jednolity, spójny, uwzględniający zmiany w otaczającej rzeczywistości. Wydaje się, że nowy akt te oczekiwania spełnia. Ustawa – Prawo o prokuraturze zawiera bowiem szereg zupełnie nieznanych dotychczas rozwiązań, szereg innych uległo istotnym modyfikacjom lub nadano im

Tagi:

Kontradyktoryjny eksperyment na społeczeństwie

Jacek_Ska_a_zdj_cie

Gdy w poprzedniej kadencji rozpoczęto prace nad „nowelą lipcową” w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego i Ministerstwie wskazywałem, że są one skażone grzechem zaniechania. Zamiast pokusić się o stworzenie nowego KPK w miejsce ponad stokrotnie nowelizowanej ustawy z 1997 r., postanowiono przykleić do niej kolejną, nowelizacyjną łatę. Tym razem nie miała być to jednak łatka, jakich kilka rocznie fundowano praktykom i zdezorientowanym obywatelom, ale potężny flek, wywracający do góry nogami dotychczasową filozofię procesu. Wskazywaliśmy wówczas wyraźnie, że tak fundamentalna „reforma” wymaga stworzenia całkiem nowej ustawy regulującej proces karny. Tych argumentów nie posłuchano. Już sam projekt, który wyszedł z ministerialnych gabinetów był

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

12a_DSC_0508_c_opt

W okresie marzec-maj 2015 r. Trybunał wydał w sprawach polskich trzy wyroki. W dwóch z nich ETPCz stwierdził naruszenie Konwencji (odpowiednio, artykułu 3 oraz artykułu 5 § 4), podczas gdy w trzecim nie podzielił zarzutów sformułowanych przez skarżącego. Naruszenie zakazu złego traktowania W sprawie M. C. przeciwko Polsce skarżący został skazany na karę pozbawienia wolności m.in. w związku ze stawianymi mu zarzutami molestowania seksualnego małoletniego. W trakcie odbywania kary został podczas jednego z weekendów napadnięty przez dwóch współosadzonych, którzy rzekomo próbowali dokonać na nim gwałtu, znieważali go werbalnie, jak również grozili mu śmiercią. Skarżący bezskutecznie próbował zainteresować całym zdarzeniem personel więzienny. Dopiero w poniedziałkowy poranek

Tagi: