Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych

Kamila_Napi_rkowska-Pi_at

Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom zwiększenia dostępności do pomocy prawnej oraz potrzebom prawników aspirujących do wykonywania tych zawodów. Model dostępu do zawodów prawniczych adwokata, radcy prawnego i notariusza regulują przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) i ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.164 ze zm.). W pierwotnym brzmieniu ustawy te pozostawiały kwestie naboru kandydatów

Tagi:

Prawo sportowe, rynek dla nielicznych

Witold_Cie_la_zdj.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można gwałtowny wzrost środków finansowych, które związane są ze sportem. Globalizacja i rozwój mediów wpływają na zwiększenie wpływów, które zasilają kluby czy związki sportowe. Oprócz zysków ze sprzedaży biletów czy reklam na stadionach, znacznie wzrasta wartość wykorzystywania wizerunków sportowców. W związku z powyższym, zasadne jest zadanie pytania: czy nie powinna powstać nowa dziedzina prawa, czyli prawo sportowe?  Koncentruje się ono wokół zagadnień trzech płaszczyzn działalności, jakie są dostrzegane w tej sferze, tj. płaszczyzny gospodarczej, organizacyjnej oraz społecznej. Jest to zbiór norm prawnych, które mają bezpośredni wpływ na świat sportu i na to jak sport funkcjonuje.

Tagi: