Gdzie szukać statystyk wymiaru sprawiedliwości?

Justyna_Kowlaczyk

Proste pytanie i prosta odpowiedź! Oczywiście w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanym Wydziałem Statystyki, który znajduje się przy ulicy Chopina 1 w Warszawie. Podstawą prawną do pozyskiwania przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej statystyk o wymiarze sprawiedliwości jest ustawa o statystyce publicznej, która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek tworzenia służb statystycznych i zobowiązuje do przestrzegania rygorów wynikających z ustawy. W myśl ustawy o statystyce, corocznie Rada Ministrów ustala w drodze rozporządzenia Program badań statystycznych statystyki publicznej, w którym określa cel badania, temat, szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy badania, wskazuje podmioty zobowiązane do przekazywania

Tagi:

Dla kogo darmowa pomoc prawna

Marcin_Ozimek_zdj_cie

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255). Jej przepisy wprowadzają nową jakość w dostępie do przedsądowej pomocy prawnej. Ustawa tworzy kompleksowe rozwiązanie, uzupełniające dotychczasowe możliwości uzyskania tego rodzaju pomocy przez osoby znajdujące się w trudnym położeniu oraz te które w ocenie ustawodawcy wymagają wsparcia przy rozwiązaniu problemów prawnych rodzących się w różnych sytuacjach życiowych. Stąd ustawa przewiduje, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona): której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z

Tagi:

Mediacja to rozmowa, która przez zrozumienie prowadzi do rozwiązania

Agata_Okej_mediacje2

W marcu 2016 r. Wydział ds. Pokrzywdzonych i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości zakończył działania projektowe w ramach realizacji Projektu nr 6 – Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych. Projekt realizowany był we współpracy z Norweską Administracją Sądów (Norwegian Courts Administration, NCA), która polegała na wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk w formie wizyt eksperckich (udziału norweskich sędziów w działaniach projektowych) i konsultacji tematycznych. Budżet Projektu wynosił 720 000 euro,