Nadzór nad prokuraturą w państwach UE. Kilka uwag prawnoporównawczych

Tomasz_Darkowski_zdj_cie

W trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy Prawo o prokuraturze wywiązała się ożywiona dyskusja, dotycząca połączenia instytucji Ministra Sprawiedliwości i funkcji Prokuratora Generalnego. W szczególności przedmiotem krytyki była kwestia przyznania Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu kompetencji do wydawania poleceń dotyczących czynności postępowania w indywidualnych sprawach. Przeciwnicy takiego rozwiązania zgłaszali argument, że połączenie podmiotowe nie jest znane w innych państwach. W celu usystematyzowania tej dyskusji i weryfikacji tej tezy, zasadne wydaje się przeanalizowanie również zakresu uprawnień Ministrów Sprawiedliwości wobec prokuratury w poszczególnych państwach UE. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w Europie nie ma jednolitego modelu prokuratury zarówno w zakresie: umiejscowienia

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

S._Janczarek_Strasburg_1

W okresie listopad 2015 – luty 2016 r. Polska pojawiała się na wokandzie Trybunału 15 razy. Mimo tego, że większość wydanych w tym okresie wyroków dotyczyła kwestii ugruntowanych już w orzecznictwie, warto zwrócić uwagę na kilka bardziej interesujących spraw. Na 15 wyroków wydanych przez Trybunał w omawianym okresie, w aż jedenastu z nich stwierdzono naruszenie, co najmniej jednego postanowienia Konwencji. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ponad połowa tego typu orzeczeń odnosiła się do kwestii w sposób jednoznaczny rozstrzygniętych wcześniej: reżimu stosowanego wobec tzw. osadzonych niebezpiecznych oraz nadmiernej długości tymczasowego aresztowania. W sprawach Chyła, Karykowski, Prus, Romaniuk, Paluch oraz

Tagi:

Swoboda wypowiedzi a powaga i bezstronność władzy sądowej

ETPCz_odpowiedzialno___karna_dziennikarzy2

Jak wynika wprost z Artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi może być ograniczona przez wzgląd na potrzebę zagwarantowania powagi i bezstronności władzy sądowej. W jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka interpretuje to pojęcie w praktyce? Niewątpliwie swoboda wypowiedzi stanowi jeden z podstawowych filarów społeczeństwa demokratycznego. Nie ogranicza się ona przy tym jedynie do informacji i poglądów, które są przyjmowane przychylnie, ale obejmuje także te, które obrażają, oburzają czy niepokoją. Czy oznacza to jednak, że każda wypowiedź może pozostać bez jakiejkolwiek reakcji państwa? Oczywiście nie. Ingerencja w swobodę wypowiedzi, w postaci na przykład skazania, warunkowego umorzenia postępowania, czy też

Tagi: