Przede wszystkim praktyka

Od ekonomii i finansów, przez zagadnienia związane z psychologią czy etyką, po zasady organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości. KSSiP od dwóch lat, przy udziale środków europejskich, realizuje szkolenia pomocne w codziennej pracy sędziów i prokuratorów. W styczniu 2009 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła realizację cyklu szkoleń dofinansowanych z funduszy UE. Zajęcia służą doskonaleniu zawodowemu pracowników wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury. Długofalowym celem realizowanych zajęć jest poprawa jakości funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Autorzy projektu wyszli z założenia, że sędzia lub prokurator, który podniesie swoje kwalifikacje, będzie pracował bardziej efektywnie i kompetentnie,

Nowa jakość księgi wieczystej

Elektroniczna Księga Wieczyta

Od 1 października br. wszystkie wydziały ksiąg wieczystych w Polsce będą zakładały księgi wyłącznie w systemie informatycznym. To ostatni etap wdrażania wieloletniego programu informatyzacji, dzięki któremu już dziś średni czas uzyskania wpisu do księgi wieczystej uległ trzykrotnemu skróceniu. Projekt Nowej Księgi Wieczystej zakłada digitalizację wszystkich papierowych ksiąg. W ok. dwóch trzecich projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jego realizacja, rozpoczęta w 2005 r., zakończy się w 2013 r. Już dziś, dzięki wdrożeniu systemu NKW, wyeliminowano szereg uciążliwych problemów wiążących się z dotychczasowym sposobem prowadzenia ksiąg. Pracochłonność, jakiej wymagał „papierowy” system, powodowała wielomiesięczne opóźnienia w prowadzeniu postępowań. Interesanci przez długi

Tagi: , ,