Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom najciekawsze, naszym zdaniem, książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą się na rynku wydawniczym. Jerzy Skorupka, Wojciech Jasiński (red.) – „Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice, 17-19 września 2009 r.” Rzetelny proces (fair trial), pojęcie z doktryny anglosaskiej, nie jest jednoznaczne i umyka prostej definicji. Intuicyjnie czujemy, że kryje się pod nim idea procesu prowadzonego zgodnie ze standardami demokratycznego państwa prawa, uczciwie, z

Zakon Temidy

Prestiż, odpowiedzialność i duża władza z jednej strony, stres sali sądowej i ciężka codzienna praca z drugiej. W chwilach zwątpienia pojawia się myśl o przejściu do lepiej płatnej adwokatury, notariatu lub korporacji radcowskiej. Zazwyczaj jednak stała sędziowska pensja oraz zagwarantowana Konstytucją RP niezawisłość zwyciężają z perspektywą walki o klienta. W hierarchii prawniczych profesji zawód sędziego cieszy się niezmiennie największym uznaniem. Taka pozycja wynika ze szczególnego statusu, jakim sędziego obdarzył ustawodawca. Niezawisłość, niezależność, nieusuwalność, immunitet i apolityczność gwarantują bezstronność podejmowanych przez niego decyzji. Z drugiej strony obiektywizm prawniczych rozstrzygnięć mają również zagwarantować osobiste cechy sędziego. Do tego zawodu powinny więc trafi

Grójec i komputery

Planowanie i konsekwencja to słowa, które najlepiej opisują przebieg informatyzacji Sądu Rejonowego w Grójcu. Dziś nikt tam nie chce już wracać do papierowych ewidencji czy tradycyjnych tablic ogłoszeniowych. Pracownicy przyznają: w nowoczesnym sądzie chce się pracować. Jeszcze do niedawna w Sądzie Rejonowym w Grójcu działało niespełna 10 komputerów – pięć w sekcji wykonania orzeczeń, trzy w oddziale finansowym i pojedyncze „pecety” w poszczególnych wydziałach. – Pełniły raczej funkcję maszyn do pisania niż komputerów – wspomina sędzia Adam Piechota, który w lipcu 2006 r. objął funkcję prezesa grójeckiego sądu. W ciągu czterech lat Grójec awansował do informatycznej ekstraklasy na poziomie rejonu.

Nowa jakość księgi wieczystej

Elektroniczna Księga Wieczyta

Od 1 października br. wszystkie wydziały ksiąg wieczystych w Polsce będą zakładały księgi wyłącznie w systemie informatycznym. To ostatni etap wdrażania wieloletniego programu informatyzacji, dzięki któremu już dziś średni czas uzyskania wpisu do księgi wieczystej uległ trzykrotnemu skróceniu. Projekt Nowej Księgi Wieczystej zakłada digitalizację wszystkich papierowych ksiąg. W ok. dwóch trzecich projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jego realizacja, rozpoczęta w 2005 r., zakończy się w 2013 r. Już dziś, dzięki wdrożeniu systemu NKW, wyeliminowano szereg uciążliwych problemów wiążących się z dotychczasowym sposobem prowadzenia ksiąg. Pracochłonność, jakiej wymagał „papierowy” system, powodowała wielomiesięczne opóźnienia w prowadzeniu postępowań. Interesanci przez długi

Tagi: , ,

Na marginesie niezawisłości

Sędzia musi lubić ludzi. To właśnie życzliwość i mądrość,a nie niechęć czy poczucie władzy, i nie tylko „sama” literaprawa, pomagają rozumieć i właściwie oceniać innych.Sędzia musi lubić ludzi. To właśnie życzliwość i mądrość, a nie niechęć czy poczucie władzy, i nie tylko „sama” litera prawa, pomagają rozumieć i właściwie oceniać innych. Dominująca wśród sędziów stała się ostatnio postawa „na nie”. Jesteśmy niezadowoleni z otrzymywanej płacy, proponowanych ocen sędziowskich, zmian administracyjnych, generalnie wszystko jest „na nie”. Wydaje się, że zaczyna nam brakować czasu na podstawową refleksję dotyczącą tego, jakie są zobowiązania sędziego wobec społeczeństwa. Rodzą się zasadnicze pytania. Czy w XXI

Paragrafy z sieci

Wizerunek sędziego otoczonego ogromną biblioteką oraz setkami dokumentów powoli się zmienia. Dziś wystarczy komputer i dostęp do  Internetu, by praktycznie wszystkie przepisy prawne mieć pod ręką. Jak i gdzie szukać tych najbardziej przydatnych? Internet w pracy sędziego stał się niezbędnym narzędziem. Sieć oferuje dostęp nie tylko do setek serwisów prawniczych i forów internetowych, ale też zbiorów tekstów aktów normatywnych, orzeczeń sądowych czy komentarzy. Tymczasem większość polskich sędziów, choć korzysta z komputera, to jednak ogranicza się do powszechnie używanych baz aktów prawnych takich jak lex czy legalis. Niesłusznie. – Musimy stale poznawać nowe przepisy prawa i myśleć w kategoriach prawa europejskiego.

Sądy na www

Choć strony internetowe instytucji wymiaru sprawiedliwości to nieoceniona pomoc dla interesantów i samych pracowników Temidy, ich możliwości nie są w pełni wykorzystywane. Jak zadbać o dobre funkcjonowanie sądów w wirtualnej rzeczywistości? Internet jest najszybciej rozwijającym się środkiem komunikacji masowej. To głównie dzięki niemu informacja stała się jednym z najbardziej pożądanych dóbr dla współczesnych społeczeństw. Stąd popularne stwierdzenie, że „jeśli nie ma cię w Internecie, to znak, że nie istniejesz”. W społeczeństwie informacyjnym strona internetowa sądu, tak jak witryna każdej innej instytucji czy organizacji, stanowi doskonałe narzędzie komunikacji z obywatelami. Jest jednocześnie wizytówką wymiaru sprawiedliwości. – W Internecie najważniejszą rzeczą nie

Zbudujemy nowy sąd

Inwestycje budowlane w sądownictwie, które zakończą się w ciągu najbliższych trzech lat, kosztować będą kilkaset mln zł. Wiele z tych  inwestycji to budowy nowych siedzib sądów, które w swoich miastach mają szansę stać się symbolami funkcjonalnej, nowoczesnej architektury. Inwestycje w nowe budynki oraz rozbudowę bądź modernizację dotychczasowych siedzib sądów wynikają z wielu powodów. Wśród nich najważniejsze to konieczność dostosowania gmachów do bieżących potrzeb lokalowych (np. zapewnienie dodatkowych sal rozpraw, pomieszczeń do obsługi interesantów i przeglądania akt) oraz ograniczenie wydatków związanych z wynajmowaniem pomieszczeń od innych instytucji. Największą z zakończonych w tym roku inwestycji sądowych, o wartości 161 mln zł, jest

Będę bronił niezależności

O zaletach okresowych ocen prokuratorów, konieczności reformy sądownictwa dyscyplinarnego, relacjach prokuratorów z sędziami oraz swojej wizji niezależnej prokuratury – mówi w rozmowie z „Na wokandzie” Prokurator Generalny Andrzej Seremet. – Niespełna pół roku kadencji Prokuratora Generalnego za Panem. Warto było starać się o ten urząd? – To zupełnie nowy etap w moim życiu zawodowym. Przyszło mi się zmierzyć z materią o znacznie większym stopniu komplikacji niż sądziłem wtedy, gdy ubiegałem się o ten urząd. Mimo tych trudności, a nawet chwil zwątpienia, jakie miewam czasami, warto było. – Po tygodniu od objęcia przez Pana funkcji doszło do katastrofy w Smoleńsku. Miał

Paragraf na stalkera

Stalking

Do trzech lat więzienia będzie grozić za uporczywe nękanie ofiary, m.in. telefonami, wpisami w Internecie czy pogróżkami. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje penalizację nieznanego dotąd w polskim prawie groźnego procederu stalkingu. Stres, strach, bóle żołądka, problemy w pracy, nerwica, załamanie psychiczne, zszargana reputacja czy nawet próby samobójcze. To wszystko może spotkać ofiary stalkingu. Uporczywe nękanie jest coraz częstszym w Polsce procederem. Sprzyja mu rozwój nowych technologii – internetu i telefonii komórkowej. Pierwsza znana opinii publicznej ofiara stalkingu w Polsce to Adam S., lekarz medycyny specjalistycznej, którego historię opisała „Gazeta Wyborcza”. W 2005 r. przyjął w swoim gabinecie pacjentkę Martę P. Po tygodniu

Tagi: , , ,

Kodeks pisany dla obywatela

13 lat prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz stan zaawansowania prac nad nowym kodeksem podsumowuje w wywiadzie dla „Na wokandzie” prof. Zbigniew Radwański, przewodniczący Komisji, której obecna kadencja mija 14 listopada br. – Panie profesorze, przewodniczy Pan Komisji od 1997 r. Co było jej największym sukcesem? – Przygotowany w całości przez Komisję kodeks spółek handlowych. Był to okres głębokich zmian w praktycznie wszystkich kodyfikacjach z zakresu prawa prywatnego, a także w postępowaniu cywilnym. Komisja miała w nich znaczący wkład. – W 2006 r. zdecydowano o opracowaniu nowego Kodeksu cywilnego. Miał być gotowy do końca obecnej kadencji. Dlaczego się nie udało–

Koniec unii personalnej

Po latach politycznych obietnic, rozdział urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości stał się faktem. Prokuratorzy, wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o prokuraturze, dostali realne gwarancje większej niezależności. Które z przepisów mają szansę przyczynić się do naprawy polskiej prokuratury? Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1375) obowiązuje od pięciu miesięcy (weszła w życie 31 marca 2010 r.). Ma przynieść, jak zapisano w uzasadnieniu do jej projektu, „wyeliminowanie pozaprocesowych możliwości kierowania biegiem konkretnych spraw dla doraźnych celów politycznych”. Zakłada zatem niezależność Prokuratora

Leczyć, nie karać

Już wkrótce posłowie i senatorowie pracować będą nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Idea nowelizacji jest taka, by do więzień nie trafiały osoby przyłapane na posiadaniu niewielkiej ilości narkotyku, tylko jego dystrybutorzy i producenci. Nowe prawo pozwoli oddzielić w sensie prawnym uzależnionych i używających narkotyków od tych, którzy dopuszczają się przestępstwa produkcji lub handlu środkami odurzającymi. Wedle projektu nowelizacji posiadanie narkotyków czy też jakiejkolwiek ilości zabronionego środka odurzającego nadal będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawiania wolności. Nowe przepisy wyraźnie jednak wskażą trzy przesłanki, których spełnienie będzie mogło skutkować umorzeniem postępowania karnego. Wspomniane przesłanki

Tagi:

Lekcje z Temidą

Temida

Z badań opinii publicznej wynika, że Polacy nie posiadają podstawowej wiedzy na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Jak to zmienić? Trzeba zacząć od edukacji w szkołach – postanowiło kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samorząd radców prawnych. Pierwsze kilkugodzinne lekcje prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone w ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, zaczną się zaraz po przyszłorocznych feriach zimowych. O różnicach między prawem cywilnym i prawem karnym, zakresie obowiązków sędziego, adwokata i prokuratora, a także instytucjach składających się na system sprawiedliwości, jako pierwsi dowiedzą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi. Lekcje poprowadzą pro bono radcowie zrzeszeni w Krajowej Izbie Radców Prawnych. –

Tagi: ,

Nominacje do SN

Obok prezydenta, od lewej: Zbigniew Puszkarski, Marta Romańska, Barbara Skoczkowska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 25 sierpnia br. wręczył w Pałacu Prezydenckim kilkadziesiąt aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziów sądów powszechnych, trzy na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego oraz jedną na stanowisko sędziego sądu wojskowego. – Państwo będziecie decydowali o losach ludzkich. Do tego trzeba i odpowiedzialności, i wiedzy, znajomości życia, ale także zdolności pochylania się nad każdym przypadkiem indywidualnie. Do tego trzeba czasami także bardzo wiele odwagi, żeby umieć we własnym sumieniu podjąć decyzję i brać za nią pełną odpowiedzialność – powiedział Prezydent. Zbigniew Puszkarski od 1997 r. był sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Do połowy 2000 r.

Tagi: ,