Sędzia to jest służba

– W tym zawodzie potrzebna jest wrażliwość na krzywdę ludzką, sam profesjonalizm i wiedza prawnicza nie wystarczą – mówi Stanisław Dąbrowski, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2006–2010 przewodniczący KRS. – Ciągle słyszymy z ust sędziów o zagrożeniu niezawisłości i niezależności sądownictwa w Polsce. KRS, także pod pana przewodnictwem, wielokrotnie dawała wyraz takim przekonaniom. – Wpływ władzy wykonawczej na sądownictwo powszechne jest niebezpiecznie duży. – Gdy Ministrem Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, ze strony rządu słychać było opinie, że ten wpływ jest za mały. – Wspomniane uwagi miały określony cel, czyli właśnie wywarcie wpływu. W moim przekonaniu, w miarę upływu czasu, zachowanie

Kalendarium

30 września, cała Polska Konkurs Fotograficzny w ramach WATCH DOCS 2010 Hasłem przewodnim konkursu, organizowanego w ramach ósmej edycji Objazdowego Festiwalu „WATCH DOCS. Prawa człowieka w fi lmie”, jest słowo „wolność”. Udział w nim może wziąć każdy, kto w terminie do 30 września br. wyśle do pięciu swoich prac wykonanych dowolną techniką fotografi czną. Organizatorzy przewidują wręczenie trzech nagród rzeczowych, zaś najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu wystawy. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora, stowarzyszenia Bona Fides – www.bonafides.pl. 26 października 2010, Warszawa Konferencja „Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny – potrzeba zmian regulacji prawnych”. Konferencję organizuje Sąd

Dyplom z radcy

Plakat konkursu organizowanego przez KRRP

Zwycięzca konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą wykonywania zawodu radcy prawnego otrzyma nagrodę w wysokości 8 tys. zł. Celem organizatorów konkursu, który już po raz drugi organizuje Krajowa Rada Radców Prawnych, jest zainteresowanie studentów problematyką profesji radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, jego ideałami i obowiązkami etycznymi. Konkurs ma też zwrócić uwagę na sposób działania samorządu radców prawnych, zwłaszcza wobec braku kompleksowego opracowania dotyczącego organizacji tego samorządu. Ubiegłoroczną edycję wygrała Dorota Majcherek, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka pracy zatytułowanej „Status radcy prawnego jako pracownika”. – Problematyka dotycząca formy wykonywania zawodu przez radcę prawnego w ramach stosunku pracy została przestawiona kompleksowo i

Tagi: ,

Praktyka, krytyka, precedens

W kształceniu prawników w Wielkiej Brytanii najważniejsze jest rozwijanie praktycznych umiejętności, w Polsce wciąż większy nacisk kładzie się na wiedzę teoretyczną. Tam w cenie jest umiejętność argumentowania, u nas lepiej przytaczać argumenty autorytetów. Konrad Masłowski, 21-latek z Warszawy, studia prawnicze w Wielkiej Brytanii rozpoczął od razu po maturze. Właśnie zaczyna trzeci rok na Uniwersytecie w Exeter. Powód wyjazdu? Fascynacja brytyjskim systemem prawnym, który wydawał mu się tak odległy od polskich kodeksów. Marcin Piechocki na swoją przygodę z common law czekał znacznie dłużej. Za to trzy lata po ukończeniu studiów prawniczych w rodzinnym Wrocławiu trafi ł prosto na prestiżowy Oxford. Skończył

Prawo w trzech kolorach

Spotkanie absolwentów programów francuskich UJ

UJ organizuje konferencję, na której uczeni zastanowią się nad związkami między prawem francuskim, polskim i europejskim. Szkoły prawa francuskiego są głównym promotorem prawa tego kraju w Polsce oraz francuskiej kultury prawnej w europie Środkowej. Z okazji dziesięciolecia istnienia Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 60. rocznicy zatwierdzenia europejskiej konwencji Praw Człowieka, UJ we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie organizuje polsko- francuskie dni prawnicze. Podczas konferencji polscy i zagraniczni eksperci będą analizować wzajemne oddziaływanie prawa francuskiego, prawa europejskiego oraz prawa innych państw europejskich. Wśród tematów referatów znajdziemy m.in: „Wpływ prawa francuskiego na system finansowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”, „Interakcje

Tagi: ,

Biegli w Warszawie

Lepsza jakość opiniodawstwa dla celów sądowych oraz poprawa wizerunku biegłego – oto cele pierwszego w historii zjazdu polskich biegłych sądowych i rzeczoznawców. – Zaskakujące, że wcześniej nikt nie wpadł na pomysł organizacji takiego spotkania – dziwi się dr n. med. Jerzy Pobocha, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. I dodaje, że tematów do środowiskowej dyskusji nie brakuje. – Jakość pracy biegłego w Polsce, czasem z zupełnie nieracjonalnych powodów, odstaje od jakości pracy biegłego w innych krajach. Na przykład na Słowacji wszyscy biegli musieli przejść szkolenie z zakresu prawa i po tym zdać egzamin. Każdy z nich może się też wylegitymować odpowiednim dokumentem

Tagi: , ,

Zjazd cywilistów

Wydział Prawa i Administracji, UG

Rok temu debatowali z okazji jubileuszu 45-lecia trzech kodeksów z zakresu prawa cywilnego, teraz zastanawiać się będą nad przyszłością nauk wyrosłych na gruncie cywilistyki. Tematem przewodnim II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, który w dniach 20-22 października 2010 r. odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, będą wyzwania prawa cywilnego. Organizatorzy konferencji, studenci z Koła Naukowego Prawa Cywilnego działającego przy WPiA UG, kontynuują w ten sposób, zapoczątkowany w ubiegłym roku, cykl spotkań przeznaczonych dla studentów szczególnie zainteresowanych tematyką prawa cywilnego. – Podczas pierwszego Zjazdu, który odbył się na lubelskim KUL-u, studenci z naszego uniwersytetu stanowili najliczniejszą grupę spośród reprezentowanych

Zakon Temidy

Prestiż, odpowiedzialność i duża władza z jednej strony, stres sali sądowej i ciężka codzienna praca z drugiej. W chwilach zwątpienia pojawia się myśl o przejściu do lepiej płatnej adwokatury, notariatu lub korporacji radcowskiej. Zazwyczaj jednak stała sędziowska pensja oraz zagwarantowana Konstytucją RP niezawisłość zwyciężają z perspektywą walki o klienta. W hierarchii prawniczych profesji zawód sędziego cieszy się niezmiennie największym uznaniem. Taka pozycja wynika ze szczególnego statusu, jakim sędziego obdarzył ustawodawca. Niezawisłość, niezależność, nieusuwalność, immunitet i apolityczność gwarantują bezstronność podejmowanych przez niego decyzji. Z drugiej strony obiektywizm prawniczych rozstrzygnięć mają również zagwarantować osobiste cechy sędziego. Do tego zawodu powinny więc trafi