Biegli w Warszawie

Tagi: , ,

Lepsza jakość opiniodawstwa dla celów sądowych oraz poprawa wizerunku biegłego – oto cele pierwszego w historii zjazdu polskich biegłych sądowych i rzeczoznawców.

– Zaskakujące, że wcześniej nikt nie wpadł na pomysł organizacji takiego spotkania – dziwi się dr n. med. Jerzy Pobocha, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. I dodaje, że tematów do środowiskowej dyskusji nie brakuje. – Jakość pracy biegłego w Polsce, czasem z zupełnie nieracjonalnych powodów, odstaje od jakości pracy biegłego w innych krajach. Na przykład na Słowacji wszyscy biegli musieli przejść szkolenie z zakresu prawa i po tym zdać egzamin. Każdy z nich może się też wylegitymować odpowiednim dokumentem ze zdjęciem. Wprowadzenie takich prostych rozwiązań może pozytywnie wpłynąć na współpracę biegłych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce – mówi Pobocha.

Na listach prowadzonych przez sądy okręgowe wpisanych jest ponad 15 tys. biegłych. Uczestnicy Kongresu, który 27 listopada odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, debatować będą na temat statusu zawodowego biegłego (w tym o problemie podatku VAT dla biegłych), kompetencji i metodologii pracy, a także – wzorem innych krajów – możliwości powołania Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców. Podczas Kongresu referaty wygłoszą m.in. prof. Lech K. Paprzycki, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz prof. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki oraz prorektor ds. nauczania UW.

Organizatorzy zapowiadają, że Kongres nie skończy się na jednej edycji. Cykliczne spotkania biegłych oraz stworzenie stałej platformy wymiany informacji mają przyczynić się do poprawy efektywności współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.

Opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi 250 zł. I Kongres Nauk Sądowych swoim patronatem objął Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Więcej informacji na temat spotkania – www.1kns.pl.