Prawo w trzech kolorach

Tagi: ,
Spotkanie absolwentów programów francuskich UJ

Fot. Piotr Jaśkiewicz UJ

UJ organizuje konferencję, na której uczeni zastanowią się nad związkami między prawem francuskim, polskim i europejskim.

Szkoły prawa francuskiego są głównym promotorem prawa tego kraju w Polsce oraz francuskiej kultury prawnej w europie Środkowej. Z okazji dziesięciolecia istnienia Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 60. rocznicy zatwierdzenia europejskiej konwencji Praw Człowieka, UJ we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie organizuje polsko- francuskie dni prawnicze.

Podczas konferencji polscy i zagraniczni eksperci będą analizować wzajemne oddziaływanie prawa francuskiego, prawa europejskiego oraz prawa innych państw europejskich. Wśród tematów referatów znajdziemy m.in: „Wpływ prawa francuskiego na system finansowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”, „Interakcje francuskiego, wspólnotowego i amerykańskiego prawa konkurencji w kwestii procedur negocjacyjnych” czy „Triumf francuskiego modelu prawnego w XIX-wiecznej Europie”.

Spotkanie ma się przyczynić do podjęcia badań nad wkładem prawa francuskiego i polskiego do prawa europejskiego, z drugiej strony zaś nad wpływem prawa europejskiego na prawo krajowe – francuskie i polskie.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2010 r. w Auli Collegium Novum UJ przy ul. gołębiej 24 w Krakowie. Wszystkie referaty będą wygłoszone w języku francuskim. Wstęp wolny. Szczegółowy program konferencji na stronie internetowej Szkoły Prawa Francuskiego Uj – www.law.uj.edu.pl/spf.