Zjazd cywilistów

Wydział Prawa i Administracji, UG

Fot. Tomasz Hutel / SAF

Rok temu debatowali z okazji jubileuszu 45-lecia trzech kodeksów z zakresu prawa cywilnego, teraz zastanawiać się będą nad przyszłością nauk wyrosłych na gruncie cywilistyki.

Tematem przewodnim II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, który w dniach 20-22 października 2010 r. odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, będą wyzwania prawa cywilnego. Organizatorzy konferencji, studenci z Koła Naukowego Prawa Cywilnego działającego przy WPiA UG, kontynuują w ten sposób, zapoczątkowany w ubiegłym roku, cykl spotkań przeznaczonych dla studentów szczególnie zainteresowanych tematyką prawa cywilnego.

– Podczas pierwszego Zjazdu, który odbył się na lubelskim KUL-u, studenci z naszego uniwersytetu stanowili najliczniejszą grupę spośród reprezentowanych uczelni. Zaproponowaliśmy wtedy uczynienie ze Zjazdu cyklicznej konferencji na wzór Zjazdów Katedr. Po ustaleniach ze studentami z innych uczelni zapadła decyzja, że co roku będziemy się spotykać w innym ośrodku akademickim. Teraz padło na Gdańsk – mówi Łukasz Walter, Prezes Koła Naukowego Prawa Cywilnego WPiA UG.

Ubiegłoroczny Zjazd nawiązywał do jubileuszu 45-lecia trzech kodeksów z zakresu problematyki cywilnoprawnej. W tym roku studenci będą zastanawiać się nad przyszłością cywilistyki. – Chcemy zwrócić szczególną uwagę na rozwój nauk, które wykształciły się na gruncie prawa cywilnego, zaliczając do nich m.in. prawo medyczne, prawo turystyczne, prawo ochrony konsumenta i konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo prasowe, prawo energetyczne, prawo obrotu nieruchomościami. Poruszymy też szereg innych problemów, które stanowią wyzwania dla prawa cywilnego – przekonują organizatorzy.

Podczas zjazdu swoje referaty wygłoszą studenci z największych ośrodków akademickich w Polsce – członkowie kół naukowych, a także osoby niezrzeszone w organizacjach studenckich. Tematyka referatów nawiązuje m.in. do zagadnień granic wolnego użytku prywatnego w polskim prawie autorskim, relacji między prawem a medycyną w umowach o zastępcze macierzyństwo, prawnych metod zwalczania nieuczciwej reklamy internetowej, instytucji elektronicznego postępowania upominawczego w kontekście informatyzacji postępowania cywilnego i prawa nowych technologii, czy też granic dopuszczalności transplantacji ex vivo od dawcy małoletniego. W ciągu trzech dni Zjazdu swoje prace zaprezentuje 27 prelegentów, zaś po jego zakończeniu referaty zostaną opublikowane w formie książkowej.

Konferencja ma charakter otwarty, zaś wstęp dla słuchaczy jest wolny. Patronat honorowy nad Zjazdem objęli: prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, a także prof. dr hab. Jarosław Warylewski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG. Więcej informacji na stronie internetowej organizatorów: www.prawo.ug.gda.pl.