Zbudujemy nowy sąd

Inwestycje budowlane w sądownictwie, które zakończą się w ciągu najbliższych trzech lat, kosztować będą kilkaset mln zł. Wiele z tych  inwestycji to budowy nowych siedzib sądów, które w swoich miastach mają szansę stać się symbolami funkcjonalnej, nowoczesnej architektury. Inwestycje w nowe budynki oraz rozbudowę bądź modernizację dotychczasowych siedzib sądów wynikają z wielu powodów. Wśród nich najważniejsze to konieczność dostosowania gmachów do bieżących potrzeb lokalowych (np. zapewnienie dodatkowych sal rozpraw, pomieszczeń do obsługi interesantów i przeglądania akt) oraz ograniczenie wydatków związanych z wynajmowaniem pomieszczeń od innych instytucji. Największą z zakończonych w tym roku inwestycji sądowych, o wartości 161 mln zł, jest

Będę bronił niezależności

O zaletach okresowych ocen prokuratorów, konieczności reformy sądownictwa dyscyplinarnego, relacjach prokuratorów z sędziami oraz swojej wizji niezależnej prokuratury – mówi w rozmowie z „Na wokandzie” Prokurator Generalny Andrzej Seremet. – Niespełna pół roku kadencji Prokuratora Generalnego za Panem. Warto było starać się o ten urząd? – To zupełnie nowy etap w moim życiu zawodowym. Przyszło mi się zmierzyć z materią o znacznie większym stopniu komplikacji niż sądziłem wtedy, gdy ubiegałem się o ten urząd. Mimo tych trudności, a nawet chwil zwątpienia, jakie miewam czasami, warto było. – Po tygodniu od objęcia przez Pana funkcji doszło do katastrofy w Smoleńsku. Miał

Paragraf na stalkera

Stalking

Do trzech lat więzienia będzie grozić za uporczywe nękanie ofiary, m.in. telefonami, wpisami w Internecie czy pogróżkami. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje penalizację nieznanego dotąd w polskim prawie groźnego procederu stalkingu. Stres, strach, bóle żołądka, problemy w pracy, nerwica, załamanie psychiczne, zszargana reputacja czy nawet próby samobójcze. To wszystko może spotkać ofiary stalkingu. Uporczywe nękanie jest coraz częstszym w Polsce procederem. Sprzyja mu rozwój nowych technologii – internetu i telefonii komórkowej. Pierwsza znana opinii publicznej ofiara stalkingu w Polsce to Adam S., lekarz medycyny specjalistycznej, którego historię opisała „Gazeta Wyborcza”. W 2005 r. przyjął w swoim gabinecie pacjentkę Martę P. Po tygodniu

Tagi: , , ,

Kodeks pisany dla obywatela

13 lat prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz stan zaawansowania prac nad nowym kodeksem podsumowuje w wywiadzie dla „Na wokandzie” prof. Zbigniew Radwański, przewodniczący Komisji, której obecna kadencja mija 14 listopada br. – Panie profesorze, przewodniczy Pan Komisji od 1997 r. Co było jej największym sukcesem? – Przygotowany w całości przez Komisję kodeks spółek handlowych. Był to okres głębokich zmian w praktycznie wszystkich kodyfikacjach z zakresu prawa prywatnego, a także w postępowaniu cywilnym. Komisja miała w nich znaczący wkład. – W 2006 r. zdecydowano o opracowaniu nowego Kodeksu cywilnego. Miał być gotowy do końca obecnej kadencji. Dlaczego się nie udało–

Koniec unii personalnej

Po latach politycznych obietnic, rozdział urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości stał się faktem. Prokuratorzy, wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o prokuraturze, dostali realne gwarancje większej niezależności. Które z przepisów mają szansę przyczynić się do naprawy polskiej prokuratury? Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1375) obowiązuje od pięciu miesięcy (weszła w życie 31 marca 2010 r.). Ma przynieść, jak zapisano w uzasadnieniu do jej projektu, „wyeliminowanie pozaprocesowych możliwości kierowania biegiem konkretnych spraw dla doraźnych celów politycznych”. Zakłada zatem niezależność Prokuratora