Leczyć, nie karać

Tagi:

Już wkrótce posłowie i senatorowie pracować będą nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Idea nowelizacji jest taka, by do więzień nie trafiały osoby przyłapane na posiadaniu niewielkiej ilości narkotyku, tylko jego dystrybutorzy i producenci. Nowe prawo pozwoli oddzielić w sensie prawnym uzależnionych i używających narkotyków od tych, którzy dopuszczają się przestępstwa produkcji lub handlu środkami odurzającymi.

Wedle projektu nowelizacji posiadanie narkotyków czy też jakiejkolwiek ilości zabronionego środka odurzającego nadal będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawiania wolności. Nowe przepisy wyraźnie jednak wskażą trzy przesłanki, których spełnienie będzie mogło skutkować umorzeniem postępowania karnego. Wspomniane przesłanki to nieznaczna ilość posiadanego narkotyku, przeznaczenie go na własny użytek oraz niski stopień społecznej szkodliwości czynu. Postępowanie będzie mogło być umorzone wyłącznie w przypadku wystąpienia wszystkich trzech okoliczności jednocześnie. Twórcy ustawy zapewniają, że osób przyłapanych na posiadaniu narkotyku, wobec których wymienione przesłanki znajdują zastosowanie, nie należy traktować jak przestępców, lecz jak osoby wymagające terapii lub edukacji.

Przyjęty 24 sierpnia br. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji to także początek skutecznej walki z tzw. dopalaczami, które stają się coraz popularniejsze, zwłaszcza wśród młodzieży. Dopalacze to substancje i preparaty o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, które nie znajdują się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Występują w legalnym handlu jako składniki kosmetyków, odżywek, suplementów diet czy artykułów chemicznych. Poprzez odpowiednią promocję ich dystrybutorzy zdołali jednak zbudować fałszywy obraz sugerujący, że substancje te są narkotykami. Projekt nowelizacji, przewidując zakaz reklamy skojarzeniowej „dopalaczy”, uderza w samą podstawę ich rynkowej popularności. Zabroniona będzie reklama i promocja środków spożywczych lub innych produktów poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające (albo też, że ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak wspomniane substancje i środki).