Lekcje z Temidą

Tagi: ,
Temida

Fot. Piotr Potrebka

Z badań opinii publicznej wynika, że Polacy nie posiadają podstawowej wiedzy na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Jak to zmienić? Trzeba zacząć od edukacji w szkołach – postanowiło kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samorząd radców prawnych.

Pierwsze kilkugodzinne lekcje prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone w ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, zaczną się zaraz po przyszłorocznych feriach zimowych. O różnicach między prawem cywilnym i prawem karnym, zakresie obowiązków sędziego, adwokata i prokuratora, a także instytucjach składających się na system sprawiedliwości, jako pierwsi dowiedzą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi. Lekcje poprowadzą pro bono radcowie zrzeszeni w Krajowej Izbie Radców Prawnych.

– Kształtowanie świadomości prawnej trzeba zacząć na tyle wcześnie, aby prawnik nie był „strażakiem” wzywanym, gdy sytuacja jest już bardzo zła – twierdzą organizatorzy akcji z Ministerstwa Sprawiedliwości i KIRP. Dlatego też młodzież biorąca udział w lekcjach, zamiast z cechami języka aktów prawnych, zapozna się z podstawowymi przepisami prawa regulującymi codzienne problemy – jak choćby własność rzeczy, prawa konsumenta czy prawa przysługujące stronom przed sądem. Program praktycznych lekcji prawa w szkołach ponadgimnazjalnych obejmował będzie też prawa i obowiązki obywatela w kontaktach z przedstawicielami oraz jednostkami władzy wszystkich szczebli.

Lekcje w Łodzi to jedynie pilotaż programu mającego na celu walkę z wykluczeniem prawnym obywateli, a także odmitologizowanie instytucji wymiaru sprawiedliwości i uczynienie ich bardziej dostępnymi dla obywateli. W zamyśle MS i KIRP lekcje prawa mają mieć charakter ogólnopolski, pomysłodawcy liczą też, że w ich prowadzenie zaangażują się przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych.

Program lekcji prawa dla uczniów liceów i techników to nie jedyne działania Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone w celu upowszechniania wiedzy o prawie. Od kwietnia 2010 br. resort realizuje inny nowatorski pomysł polegający na organizacji cyklu dwugodzinnych spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (tak kierunków prawniczych, jak i nieprawniczych), na których przekazywane są najbardziej istotne informacje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Spotkania te znacznie różnią się od tradycyjnych lekcji i wykładów – prowadzący je wykładowcy przekazują wiedzę głównie za pomocą metod interaktywnych i aktywizujących, w tym scenek sytuacyjnych oraz studiów przypadku. W spotkaniach edukacyjnych docelowo weźmie udział ok. 7,2 tys. uczniów oraz 2,3 tys. studentów.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnim czasie wydało również dwie publikacje upowszechniające wiedzę o prawie – poradnik dla dzieci zatytułowany „Będę świadkiem w sądzie” oraz broszurę „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”, której każda z trzech części poświęcona jest innemu typowi postępowania – cywilnemu, karnemu i sądowoadministracyjnemu. Publikacja broszur, jak również organizacja spotkań edukacyjnych dla uczniów i studentów, współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.