Nominacje do SN

Tagi: ,
Obok prezydenta, od lewej: Zbigniew Puszkarski, Marta Romańska, Barbara Skoczkowska

Fot. www.prezydent.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 25 sierpnia br. wręczył w Pałacu Prezydenckim kilkadziesiąt aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziów sądów powszechnych, trzy na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego oraz jedną na stanowisko sędziego sądu wojskowego.

– Państwo będziecie decydowali o losach ludzkich. Do tego trzeba i odpowiedzialności, i wiedzy, znajomości życia, ale także zdolności pochylania się nad każdym przypadkiem indywidualnie. Do tego trzeba czasami także bardzo wiele odwagi, żeby umieć we własnym sumieniu podjąć decyzję i brać za nią pełną odpowiedzialność – powiedział Prezydent.

Zbigniew Puszkarski od 1997 r. był sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Do połowy 2000 r. pełnił w tym Sądzie obowiązki sędziego wizytatora ds. karnych, a następnie do marca 2007 r. przewodniczącego Wydziału Lustracyjnego. W latach 2007-2009 kilkakrotnie delegowany do pełnienia obowiązków sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Sędzia będzie orzekał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Sędzia Marta Romańska od 2003 r. orzekała w sprawach cywilnych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, w 2007 r. delegowana została do orzekania w Sądzie Najwyższym. Sędzia jest również adiunktem w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ, autorką licznych prac z zakresu postępowania egzekucyjnego, prowadzącą szkolenia dla aplikantów i wykłady dla sędziów. Sędzia Romańska będzie orzekała w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Barbara Skoczkowska od 2003 r. pełniła urząd sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W 2009 r. oraz w styczniu 2010 r. delegowana była do pełnienia obowiązków sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Sędzia będzie orzekała w Izbie Karnej SN.

Nowi prezesi, nowe kadencje
W okresie czerwiec-sierpień br. Minister Sprawiedliwości nominował łącznie 18 sędziów do pełnienia funkcji prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych.Do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego zostali powołani:
Sędzia Ryszard Iwankiewicz – Sąd Apelacyjny w Szczecinie (z dniem 23 czerwca) – dotychczas wiceprezes tego Sądu, orzekający w SA w Szczecinie od 2004 r.
Sędzia Michał Stefan Kłos – Sąd Apelacyjny w Łodzi (z dniem 1 lipca) – dotychczas wiceprezes tego Sądu, orzekający w SA w Łodzi od 2003 r.
Sędzia Krystyna Maria Karolus-Franczyk – Sąd Apelacyjny w Warszawie (z dniem 6 lipca) – dotychczas wiceprezes tego Sądu,  orzekająca w SA w Warszawie od 1997 r.

Do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego zostali powołani:
Sędzia Romana Beata Górecka – Sąd Apelacyjny w Warszawie (z dniem 12 lipca) – dotychczas Kierownik Sekcji Zażaleniowo-Kasacyjnej przy Wydziale Cywilnym, sędzia SA w Warszawie od 2001 r. Sędzia Zdzisław Paweł Klasztorny – Sąd Apelacyjny w Łodzi (z dniem 9  sierpnia) – sędzia SA w Łodzi od 1990 r., od 2004 r. pełniący funkcję przewodniczącegoWydziału Karnego
Sędzia Maciej Żelazowski – Sąd Apelacyjny w Szczecinie (z dniem 14 sierpnia) – od 2005 r. sędzia SA w Szczecinie orzekający w Wydziale Karnym; sędzia pełnił ostatnio, z wyboru KRS, funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:

Sędzia Marek Witczak – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (z dniem 23 czerwca) – dotychczas wiceprezes tego Sądu, orzekający w SO w Zielonej Górze od 1999 r.
Sędzia Jolanta Bogusława Mroczek – Sąd Okręgowy w Koninie (z dniem 8 lipca) – dotychczas wiceprezes tego Sądu, od 1994 r.  orzekająca w SO w Koninie (Sądzie Wojewódzkim) w Wydziale Cywilnym
Sędzia Barbara Maria Bojakowska – Sąd Okręgowy w Sieradzu (z dniem 19 lipca) – dotychczas wiceprezes tego Sądu, orzekająca w SO w Sieradzu od 2004 r.

Do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:
Sędzia Ewa Dobrzańska-Murawka – Sąd Okręgowy w Olsztynie (z dniem 1 czerwca) – sędzia tego Sądu od 2004 r., orzeka w sprawach cywilnych
Sędzia Jarosław Augustyn Pejta – Sąd Okręgowy w Płocku (z dniem 1 czerwca) – sędzia tego Sądu od 2002 r., pełni funkcję przewodniczącego Wydziału Cywilnego
Sędzia Paweł Pratkowiecki – Sąd Okręgowy w Legnicy (z dniem 1 czerwca) – sędzia tego Sądu od 1999 r., pełni funkcję przewodniczącego Wydziału Wizytacyjnego, wcześniej przez pięć lat sprawował funkcję rzecznika prasowego SO w Legnicy.
Sędzia Rafał Krzysztof Terlecki – Sąd Okręgowy w Gdańsku (z dniem 1 czerwca) – sędzia tego Sądu od 2008 r., dotychczas pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, wcześniej przez półtora roku sprawował funkcję rzecznika prasowego SO w Gdańsku.
Sędzia Roman Władysław Jurczyk – Sąd Okręgowy w Krośnie (z dniem 10 czerwca) – sędzia tego sądu od 2007 r., pełni funkcję  przewodniczącego Wydziału Cywilnego
Sędzia Władysława Helena Motak – Sąd Okręgowy w Szczecinie (z dniem 12 lipca) – sędzia tego sądu od 1997 r., orzeka w Wydziale Karnym Odwoławczym
Sędzia Jacek Andrzej Gęsiak – Sąd Okręgowy w Katowicach (z dniem 15  lipca) – sędzia tego Sądu od 2005 r., pełni funkcję przewodniczącego Wydziału Gospodarczego; sędzia jest doktorem nauk prawnych na WPiA Uniwersytetu Śląskiego
Sędzia Ewa Gonczarek – Sąd Okręgowy we Wrocławiu (z dniem 19 lipca) – sędzia tego Sądu od 1999 r., pełni funkcję przewodniczącej Wydziału Gospodarczego
Sędzia Marek Grzegorz Kordowiecki – Sąd Okręgowy w Koninie (z dniem 1 sierpnia) – sędzia tego Sądu od 2000 r., pełni funkcję przewodniczącego Wydziału Karnego