Odznaczenia dla prawników

Odznaczenia dla prawników z okazji rocznicy powstania Solidarności

fot. Piotr Potrebka

W ramach obchodów rocznicy powstania „Solidarności” Minister Sprawiedliwości przyznaje najwyższe resortowe odznaczenia – Srebrne Medale Pamiątkowe. Wyróżnienia otrzymali już adwokaci oraz prof. Adam Strzembosz, wkrótce uhonorowani zostaną przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

Srebrne Medale Pamiątkowe otrzymali 31 sierpnia br. na uroczystości w gmachu Ministerstwa mecenasi rekomendowani przez Naczelną Radę Adwokacką. Najwyższymi odznaczeniami resortowymi uhonorowanych zostało 33 adwokatów, wśród nich prawnicy z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Koszalina, Łodzi, Katowic, Kielc oraz Zielonej Góry. – Na medalach, które dzisiaj otrzymujecie, wyryta jest maksyma „nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego”.

W szczególnych czasach „Solidarności” robiliście wszystko, aby zasada ta był przez wymiar sprawiedliwości respektowana – powiedział w trakcie uroczystości szef resortu Krzysztof Kwiatkowski. Wyróżnieni adwokaci w latach PRL-u występowali z wnioskami o rehabilitację osób niesłusznie skazanych, bronili strajkujących z kopali Wójek, reprezentowali rodziny ks. Jerzego Popiełuszki czy Grzegorza Przemyka. – Płaciliście za to zatrzymaniami, internowaniem, problemami z wykonywaniem zawodu – przypomniał minister.

Wręczenie pamiątkowego medalu (od lewej: prof. Adam Strzembosz i Krzysztof Kwiatkowski)

Fot. Piotr Potrebka

Najwyższym odznaczeniem resortowym został też uhonorowany prof. Adam Strzembosz – sędzia, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, w latach 1989-1990 wiceminister sprawiedliwości. Uroczystość odbyła się 21 września br. Profesor Strzembosz w l. 80-tych zaangażował się organizację niezależnych struktur związkowych w MS, był też delegatem na I Zjazd NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym profesor został pozbawiony możliwości wykonywania zawodu sędziego.

Srebrne Medale Pamiątkowe zostaną wkrótce przyznane także przedstawicielom innych zawodów prawniczych. W lipcu br. do przewodniczącego NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” trafiła prośba ministra Kwiatkowskiego o wskazanie prawników, którzy w czasach „Solidarności” oraz w okresie stanu wojennego swoją postawą potrafili sprzeciwić się totalitarnej władzy. Minister, jak napisał w liście, chciałby uhonorować osoby, których ówczesna postawa symbolizuje moralny ideał zawodu prawnika. Osoby, które mimo nacisków władzy komunistycznej walczyły o niezbywalną godność człowieka oraz stawały po stronie walczących o wolność Ojczyzny.

Kolejnych prawników, którzy otrzymają resortowe odznaczenia, wskażą przewodniczący zarządów regionalnych NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Termin uroczystości wręczenia medali uzależniony jest od przekazania przez Związek list rekomendowanych osób.