Sprawiedliwość w Krynicy

Tagi:
XX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Fot. Archiwum

Ministrowie sprawiedliwości z Polski, Czech, Słowacji i Węgier dyskutowali o możliwościach współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Okazją do spotkania było XX Forum Ekonomiczne w Krynicy, które – po raz pierwszy w historii – poświęcono także kwestiom prawnym.

W szczycie ministrów sprawiedliwości, który odbył się 10 września br., obok szefa polskiego resortu Krzysztofa Kwiatkowskiego, udział wzięli: Jiří Pospíšil, Minister Sprawiedliwości Republiki Czech, Lucia Žitňanská, Minister Sprawiedliwości Republiki Słowacji oraz Róbert Répássy, Wiceminister Sprawiedliwości Republiki Węgier. Podczas dyskusji i spotkań bilateralnych rozmawiano o polskich projektach m.in. rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line, elektronicznego postępowania upominawczego oraz Systemu Dozoru Elektronicznego. Słowacy i Węgrzy pytali o planowaną reformę polskiego sądownictwa, w szczególności o oceny okresowe sędziów połączone z indywidualnym planem rozwoju. Z przedstawicielami resortu węgierskiego rozmawiano także o priorytetach prezydencji obu krajów w Unii Europejskiej.

Kluczowym elementem spotkania było podpisanie przez ministrów „Deklaracji o współpracy w zakresie zwiększania efektywności wymiaru sprawiedliwości”. – Rozważamy m.in. utworzenie wspólnego centrum serwisowego, które wykonywałoby usługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Zastanawiamy się także nad ewentualnym wspólnym centrum szkoleniowym lub centrum eksperymentalnym dla obsługi sądów w zakresie IT – powiedział minister Kwiatkowski.