Przestępczość gospodarcza – aspekt specjalizacji

Piotr_Szyd_owski__Przest_pczo___gospodarcza_-_aspekt_specjalizacji

Dynamicznie rozwijająca się sfera gospodarcza dała asumpt do szczególnego zainteresowania się gałęzią prawa gospodarczego, zarówno przez doktrynę jak też praktykę. Potrzeby w tym zakresie dostrzegł również ustawodawca, w sposób drastyczny rewolucjonizując wcześniejsze uregulowania, oparte jeszcze na zasadach gospodarki nakazowej. Symbolem tego była ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41 poz. 324 z 1988r. z późń. zm.). Zmiany, co do zasady, miały doprowadzić do wzrostu udziału sektora prywatnego w gospodarce, tak by to on ostatecznie zaczął dominować w ogólnie pojętym obrocie gospodarczym. Towarzyszyły temu kolejne ustawy porządkujące rynek czy też formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym

Znak towarowy w polskim prawie

Krzysztof_Kossak-Chrzanowski

Oznaczenia mają wyróżniać towar na rynku. Określają też specyfikacje i producenta, a także ułatwiają klientom identyfikację produktów. Znak połączony z towarem odróżnia dany produkt od wyrobów innego rodzaju, tworząc stałe wyobrażenie o jego wysokiej jakości. Informacje umieszczone na produktach stanowią dla konsumenta gwarancję, że otrzymuje pewny towar, sprawdzony i zweryfikowany przez rynek, posiadający sprecyzowane cechy oraz właściwości. Oznaczenia produktów odgrywają tym samym ważną rolę w podejmowaniu przez konsumentów decyzji rynkowych. Czynności podważające prawdziwość oznaczeń urządzeń i towarów stanowią zagrożenie nie tylko dla nabywcy towarów. Znaki towarowe obrazują bowiem pewne wartości powiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Ochronne prawo do znaku towarowego

Tagi:

Dobra zmiana w prokuraturze

Jacek_Ska_a_zdj_cie

Od wielu lat prokuratorski związek zawodowy walczył o zmiany ustrojowe w prokuraturze, tak by zwiększyć jej funkcjonalność w zwalczaniu przestępczości. Mówiliśmy o odwróconej piramidzie, opisując jej pozbawioną rąk do pracy strukturę, w której rozmnożono synekury, połączone z przywilejem nieprowadzenia postępowań karnych i dożywotnim immunitetem na widok sądowej sali. Krytykowaliśmy system, w którym przez kolejne lata, jak grzyby po deszczu, pączkowały zbędne zadania i obowiązki, będące pożywką dla statystycznej gangreny, roztaczającej się na coraz to nowsze obszary. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia Mówiliśmy o realnych zagrożeniach dla niezależności nie tylko instytucji, ale przede wszystkim prokuratorów prowadzących śledztwa. Dyskutowaliśmy o atmosferze panującej na

Wyższe standardy praworządności i ochrony praw człowieka

image001

Nie pięć, lecz dziesięć lat przysługiwać ma każdemu obywatelowi na wznowienie zakończonego prawomocnym wyrokiem postępowania cywilnego. Przewiduje to projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zaaprobowany przez rząd 4 października 2016 r. Przyjęte rozwiązania zapewnią należytą ochronę prawną wszystkim obywatelom, których prawa zostały naruszone przez organy wymiaru sprawiedliwości. Zatwierdzona przez Radę Ministrów propozycja nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wynikła z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2015 r. W orzeczeniu tym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 408 k.p.c., który po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania (z wyjątkiem wypadku, gdy strona była