Przestępczość gospodarcza – aspekt specjalizacji

Piotr_Szyd_owski__Przest_pczo___gospodarcza_-_aspekt_specjalizacji

Dynamicznie rozwijająca się sfera gospodarcza dała asumpt do szczególnego zainteresowania się gałęzią prawa gospodarczego, zarówno przez doktrynę jak też praktykę. Potrzeby w tym zakresie dostrzegł również ustawodawca, w sposób drastyczny rewolucjonizując wcześniejsze uregulowania, oparte jeszcze na zasadach gospodarki nakazowej. Symbolem tego była ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41 poz. 324 z 1988r. z późń. zm.). Zmiany, co do zasady, miały doprowadzić do wzrostu udziału sektora prywatnego w gospodarce, tak by to on ostatecznie zaczął dominować w ogólnie pojętym obrocie gospodarczym. Towarzyszyły temu kolejne ustawy porządkujące rynek czy też formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym

Znak towarowy w polskim prawie

Krzysztof_Kossak-Chrzanowski

Oznaczenia mają wyróżniać towar na rynku. Określają też specyfikacje i producenta, a także ułatwiają klientom identyfikację produktów. Znak połączony z towarem odróżnia dany produkt od wyrobów innego rodzaju, tworząc stałe wyobrażenie o jego wysokiej jakości. Informacje umieszczone na produktach stanowią dla konsumenta gwarancję, że otrzymuje pewny towar, sprawdzony i zweryfikowany przez rynek, posiadający sprecyzowane cechy oraz właściwości. Oznaczenia produktów odgrywają tym samym ważną rolę w podejmowaniu przez konsumentów decyzji rynkowych. Czynności podważające prawdziwość oznaczeń urządzeń i towarów stanowią zagrożenie nie tylko dla nabywcy towarów. Znaki towarowe obrazują bowiem pewne wartości powiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Ochronne prawo do znaku towarowego

Tagi: