Podsumowanie roku w Ministerstwie Sprawiedliwości

Tagi: ,

image00117 listopada 2016 r. Minister Zbigniew Ziobro oraz wiceministrowie podsumowali dokonania Ministerstwa Sprawiedliwości w pierwszym roku działania rządu Premier Beaty Szydło. W tym czasie w resorcie powstało 47 projektów ustaw, z których 10 zostało ostatecznie uchwalonych (9 weszło już w życie, a z jedną stanie się tak 1 października 2017 r.). To gruntowne zmiany w prawie, które mają dać obywatelom poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

- Przez cztery lata rządów Platformy Obywatelskiej w tym resorcie powstało mniej projektów, zmian ustawowych, niż przez jeden rok naszej pracy. Ta praca naprawdę jest intensywna i ciężka, ale daje ogromną satysfakcję. Możemy bowiem odpowiadać na realne potrzeby związane z sytuacją w Polsce i pomagać ludziom, którzy często znajdują się w dramatycznej sytuacji - podkreślił na konferencji prasowej w siedzibie resortu Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Wiceministrowie Patryk Jaki, Marcin Warchoł, Michał Wójcik i Łukasz Piebiak zaprezentowali rezultat działań, nad którymi pieczę, w ramach podziału obowiązków, zlecił im minister Zbigniew Ziobro.

Sprawna i skuteczna prokuratura

Zreformowana prokuratura, na czele której stanął od 4 marca 2016 roku Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny, podjęła zaniedbane postępowania, przystąpiła do walki z przestępczością go-
spodarczą oraz ścigania najbardziej dokuczliwych dla Polaków przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

 • W wydanych prokuratorom wytycznych Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny położył nacisk na walkę z lichwiarskimi pożyczkami i przestępczością finansową. Projekt zmian w Kodeksie karnym jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.
 • Korzystając z przywróconych uprawnień do wnoszenia kasacji, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny podejmuje interwencje w najbardziej bulwersujących sprawach, np. w październiku 2016 roku wystąpił z kasacją o skazanie na dożywocie młodej kobiety i jej towarzysza za brutalny mord na rodzicach mężczyzny w Rakowiskach w Lubelskiem.
 • Prokuratura wróciła do umorzonych w skandalicznych okolicznościach postępowań, jak sprawy śmierci założycielki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanty Brzeskiej. Przeprowadziła również lustrację postępowań dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Efektem są podjęte na nowo śledztwa.

Ustawa z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz. 177), weszła w życie 4 marca 2016 r.

Rozliczenie dzikiej reprywatyzacji

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt powołania Komisji Weryfikacyjnej, która rozliczy „dziką reprywatyzację”. Projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Zostanie skierowany do rozpatrzenia przez rząd.

Odbieranie majątków przestępcom

Najostrzejsze kary pozbawienia wolności nie przyniosą skutku, jeśli sprawcy przestępstw pozostaną bezkarni pod względem finansowym. Bo przestępcy najbardziej boją się utraty majątków zdobytych wskutek przestępstwa.

 • Projekt ustawy o konfiskacie rozszerzonej zakłada przepadek na rzecz państwa firm, które były narzędziem przestępstwa albo wykorzystują nieuczciwie zdobyte pieniądze. Nawet jeśli nie należą już do sprawcy przestępstwa, ponieważ zostały przepisane na inne osoby: matki, żony, dzieci, znajomych.
 • Żeby brać pod uwagę konfiskatę firmy, sprawca przestępstwa musi odnieść z niego korzyść o znacznej wartości, a więc powyżej 200 tysięcy zł. Musi popełnić przestępstwo zagrożone karą powyżej pięciu lat więzienia. I musi zostać przede wszystkim spełniony warunek, że firma służyła do popełnienia przestępstwa.

Projekt oczekuje na przyjęcie przez rząd.

Skuteczne ściąganie alimentów

W celu ochrony dzieci należy skończyć z łagodnym traktowaniem osób unikających płacenia alimentów. Służy temu nowelizacja Kodeksu karnego.

 • Każdego, kto zalega z alimentami na kwotę przewyższającą trzymiesięczne zobowiązania, może spotkać kara od grzywny do roku więzienia.

Projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów. W najbliższym czasie będzie skierowany do rozpatrzenia przez rząd.

Koniec nadużyć komorników

Komornicy muszą się wykazywać rzetelnością i najwyższymi moralnymi standardami. Nowa ustawa o komornikach ma dać gwarancję, że ofiarami komorniczych egzekucji nie będą już więcej padać postronne osoby.

 • Jeśli kogoś spotka krzywda, zostanie naprawiona. Dzisiaj sądy – nawet dostrzegając uchybienia komorników – często odrzucają skargi na nich z przyczyn formalnych i nie mają obowiązku zobowiązywać komorników do naprawienia wyrządzonych krzywd.
 • Komornik będzie mógł odebrać zajętą dłużnikowi rzecz tylko wyjątkowo i wyłącznie pod kontrolą sądu. Dziś „odbieranie dozoru zajętej rzeczy” jest nagminne, mimo że powinno być absolutnym wyjątkiem.
 • Każdy dłużnik, którego majątek zajmie komornik, dostanie podczas egzekucji formularz skargi na czynności komornika. Jasny i prosty do wypełnienia. Będzie się mógł odwołać, jeśli uzna, że komornik niesłusznie zajął jego własność.
 • Komornicy bez kwalifikacji odejdą z zawodu. Dziś co dziesiąty komornik nie ma wyższego wykształcenia, a prawnikami jest zaledwie około 70 proc. z nich.

Projekty nowej ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych.

Stop piratom drogowym

image003Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego oraz w Prawie o ruchu drogowym. Przepisy mają wyeliminować nieodpowiedzialnych kierowców. Sądy mają obligatoryjnie otrzymywać informacje od policji i z centralnej ewidencji kierowców, czy oskarżony o przestępstwa drogowe był już wcześniej karany za wykroczenia na drodze i czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Walka z wyłudzaniem VAT

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, oszustwa na podatku VAT wyniosły w zeszłym roku prawie 82 miliardy złotych. W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy, który zakłada zwiększenie kar za wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT o dużej wartości do 25 lat więzienia. Najsurowsze kary mają spotykać tych, którzy wyłudzili VAT w kwotach przekraczających 10 mln złotych. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Tańsza pomoc adwokata

Sądy powinny służyć wszystkim Polakom, także tym słabszym, niezamożnym. Dlatego Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uchylił rozporządzenie swojego poprzednika Borysa Budki, który tuż przed końcem urzędowania podwyższył stawki radcowskie i adwokackie nawet o 1000 procent. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych weszły w życie z dniem 27 października 2016r.

Surowsze kary za bestialstwo wobec zwierząt

Za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi będzie grozić do 3 lat pozbawienia wolności, a nie do 2 lat jak teraz. W przypadku szczególnego okrucieństwa maksymalna kara wzrośnie do 5 lat. Projekt jest przed skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych.

Skuteczna walka z pedofilami

Powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym będzie się składał z dwóch części. Do pierwszej będą mieli dostęp przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Druga część rejestru będzie ogólnodostępna. Znajdą się na niej nazwiska sprawców, którzy dopuścili się przestępstw o charakterze seksualnym ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym została uchwalona 13.05.2016 r. Wejdzie w życie 1 października 2017 r.

Stop wydawaniu za granicę polskich dzieci

Każdego roku do sądów trafia około 100 wniosków o wydanie za granicę polskich dzieci. Co dziesiąta sprawa kończy się orzeczeniem nakazującym wydanie dziecka. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje przepisy, które uniemożliwią pochopne wydawanie polskich dzieci w sytuacji, gdy ich rodzice rozstali się.

 • Koniec z dotychczasową praktyką wy-
  dawania dziecka za granicę już po pierwszej decyzji sądu, w rygorze natychmiastowej wykonalności. Bez rozpatrzenia odwołań. Dziecko będzie mogło wyjechać z Polski dopiero po zakończeniu postępowań we wszystkich instancjach. Żeby polskie sądy miały czas, by dokładnie przeanalizować argumenty obojga rodziców.

Nad projektem trwają zaawansowane prace w resorcie.

Koniec odbierania dzieci za biedę

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które uniemożliwiają odbieranie rodzicom dzieci tylko i wyłącznie z powodu biedy. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku.

Więźniowie do pracy

Realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program już przynosi efekty. Od stycznia 2016 roku odsetek zatrudnionych więźniów wzrósł z 35 do 42 procent. Ponadto w budowie są nowe hale produkcyjne przy zakładach karnych (zaplanowano 40 hal). Projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Szybka i tania kara dla skazanych

System dozoru elektronicznego to tania i skuteczna metoda odbywania kary. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do sprawdzonych zasad, zgodnie z którymi skazani za mniej groźne przestępstwa będą mogli odbywać kary poza więzieniami. Aktualnie karę w tym systemie odbywają 3504 osoby. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy weszła w życie dnia 15 kwietnia 2016 r.

Sprawne i sprawiedliwe sądy

Reforma sądownictwa to najważniejsze zadanie na najbliższy czas. Ma przywrócić Polakom wiarę w sprawiedliwość. Jesteśmy w europejskiej czołówce pod względem liczby sędziów, a na szarym końcu pod względem czasu trwania spraw sądowych. Sądownictwo wymaga generalnej zmiany pod względem struktury, organizacji, systemu awansu sędziów, a także zasad ich odpowiedzialności i usuwania z zawodu tych, którzy nie są godni go wykonywać.

Kary za „polskie obozy śmierci”

W ciągu ostatnich sześciu lat aż w 35 krajach w kilkuset publikacjach padło sformułowanie „polskie obozy śmierci”. Nowe prawo ma ukrócić rozpowszechnianie kłamstw na temat najpotworniejszych zbrodni III Rzeszy niemieckiej.

 • Odpowiedzialność karna. Za przypisywanie Narodowi Polskiemu udziału w zbrodniach popełnionych przez hitlerowskie Niemcy, a także odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za nie, ma grozić kara grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. A w przypadku winy nieumyślnej – kara grzywny lub ograniczenia wolności. Wyroki mają być podawane do wiadomości publicznej.
 • Odpowiedzialność cywilna. W przypadku oszczerstw godzących w Polskę i Polaków można było dotąd tylko indywidualnie dochodzić roszczeń. W myśl nowych przepisów powództwa będą mogły wytaczać Instytut Pamięci Narodowej i organizacje pozarządowe.

Projekt ustawy jest przed drugim czytaniem w Sejmie.

Ministerstwo Sprawiedliwości wciąż pracuje nad kolejnymi zmianami realizującymi zasadę, że państwo powinno chronić uczciwych, a być bezwzględne wobec tych, którzy łamią prawo.

- Będziemy konsekwentnie i intensywnie pracować dla Polski tak długo, jak będzie to możliwe, by Polacy czuli, że żyją w bezpiecznym i sprawiedliwym państwie – podsumował rok pracy minister Zbigniew Ziobro.