Koszty mediacji

Magdalena_Malinowska_W_jcicka_Koszty_mediacji_Wojciewski

Instytucja mediacji funkcjonuje w polskiej procedurze cywilnej już od ponad dziesięciu lat. Ten okres pozwolił na dokonanie pierwszych obserwacji dotyczących funkcjonowania przyjętych rozwiązań w praktyce i ocenę ich działania. Skutkowało to ostatnią dużą nowelizacją przepisów proceduralnych dotyczących mediacji. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów1. Zachęta ekonomiczna Przy okazji tej nowelizacji przeanalizowano także problem wynagrodzenia mediatorów, w przypadku skierowania stron do mediacji na podstawie postanowienia sądu. Zgodnie bowiem z art. 981 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego2, zwanej

Tagi:

Badania pozostałości powystrzałowych

Zuzanna_Bro_ek-Mucha_zdj.autorki

Gwałtowność przestępstw z użyciem broni palnej odciska piętno w życiu społecznym, pozostawia też ślad na osobie strzelającej. Niepowtarzalne, acz mikroskopijne pozostałości powystrzałowe odgrywają ważną rolę w ustaleniu okoliczności postrzału. W Polsce postrzał z broni palnej nie jest główną przyczyną nagłych zgonów ludzi, niemniej, od 1990 roku, po zliberalizowaniu przepisów dotyczących jej posiadania, odnotowuje się wzrost liczby przestępstw, samobójstw i wypadków z użyciem broni palnej. Dynamika postrzału i złożone jego następstwa wymagają specyficznego, a zarazem interdyscyplinarnego badania dla celów sądowych. W sukurs idzie rozwój nauk sądowych: medycyny sądowej w zakresie balistyki ran postrzałowych, wyodrębnionej z niej ok. 100 lat temu balistyki

Tagi: