Rok bezpłatnej pomocy prawnej

Marcin_Ozimek_zdj_cie

Za nami ponad rok funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Okres od 1 stycznia 2016 roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy, pozwolił zebrać doświadczenia i dane dotyczące zawartych w ustawie rozwiązań. Będą one stanowiły podstawę dokonania oceny przyjętych regulacji, a w konsekwencji pozwolą określić ewentualną potrzebę i kierunki ich nowelizacji. Pierwsze opracowania wskazują, że w minionym roku w funkcjonujących 1.524 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 377.506 porad prawnych, z czego 237.389 w punktach prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych, a 140.117 w punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym. Punkt punktowi nierówny Widoczna różnica w liczbie udzielonych

Przeciw wyłudzeniom VAT

Piotr_Rogozi_ski

Transgraniczny charakter polskiej gospodarki, w dużej mierze uwarunkowany członkostwem w Unii Europejskiej, powszechny w krajach Unii podatek od towarów i usług (VAT) oraz jego konstrukcja, zakładająca możliwość zwrotu podatku naliczonego, spowodowały nasilenie się przestępczości polegającej na dokonywaniu oszustw podatkowych. Przestępczość ta stała się bardzo opłacalnym procederem, gdyż przynosi nie mniejsze zyski niż na przykład handel narkotykami, mniej rzuca się w oczy (przestępczość „białych kołnierzyków”), a w razie wykrycia sprawcy karani są o wiele łagodniej niż ci, którzy dopuścili się czynów o charakterze typowo kryminalnym. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach przestępczość polegająca na wyłudzeniach VAT osiąga zatrważające rozmiary, które

Reforma procedur w sądownictwie

Pawe__Zwolak_zdj_cie

Sądownictwo powszechne znajduje się w trudnej sytuacji, spowodowanej gwałtownym rozszerzaniem się kognicji, czyli zakresu spraw, którymi zajmują się sędziowie. Do skali zadań nie są dostosowane struktury organizacyjne oraz przepisy procesowe. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje szereg zmian w przepisach, usprawniających funkcjonowanie sądów powszechnych. Jednym z kierunków reformy sądownictwa jest przebudowa norm prawnych regulujących poszczególne procedury. Celem jest skrócenie czasu postępowań sądowych oraz odciążenie sędziów od zadań administracyjnych. Zmiany, które bezpośrednio będą wpływały na redukcję liczby spraw wpływających do sądów obejmują modyfikację postępowania mandatowego. Przyśpieszeniu postępowania jurysdykcyjnego będzie służyło przebudowanie instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności oraz dobrowolnego poddania się karze. Postępowanie wykonawcze

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

aaaODAweDYwMA,img_9899

Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, w tym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, na terenie dawnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, odbyły się uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony już po raz siódmy, jest dniem zwycięstwa tych, którzy odeszli w dramatycznych okolicznościach, poświęcając wszystko co najcenniejsze, swoje zdrowie i życie – rozpoczął uroczystość minister Zbigniew Ziobro. Przywołał śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który z pietyzmem i oddaniem kultywował pamięć o bohaterach. – Podjął wielkie zadanie budowy Muzeum Powstania Warszawskiego i marzył o tym, aby pojawiła się inicjatywa powołania

Europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14 marca 2017 roku Rada Ministrów zaaprobowała przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian ustawowych, dzięki którym wymiar sprawiedliwości wykorzysta świetnie przygotowanych prawników. Przyjęte rozwiązania odpowiadają sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury stanie się kuźnią kadr. Absolwenci dostaną pewność pracy w zawodzie, a państwo nie będzie już tracić na tym, że młodzi prawnicy, kształceni z dużym nakładem sił i środków publicznych, zasilają prywatne firmy. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt przewiduje, że aplikacja sędziowska odbywana w KSSiP będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego, z uzupełniającym pozyskiwaniem kandydatów do służby sędziowskiej z innych zawodów prawniczych. Droga dla absolwentów

Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości Projekt realizowany przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 01.04.2014 r. – 30.04.2017 r. Działania w projekcie koncentrują się na zwiększeniu kompetencji kadry zarządczej i innych pracowników sądów powszechnych oraz dostarczeniu wiedzy i doświadczenia w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sądami. W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: konferencje – zorganizowano trzy konferencje tematyczne dotyczące zarządzania jednostką organizacyjną sądownictwa powszechnego, zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, rozwoju kompetencji, wartościowania stanowisk, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznie w konferencjach

Rozwój kadr sądów powszechnych – warsztaty z zakresu kompetencji społecznych

Systematyczna edukacja pracowników spełnia ważną rolę w rozwoju każdej organizacji. Trudno znaleźć taką, w której nie istniałaby potrzeba stałego inwestowania w rozwój i podnoszenie kompetencji pracowników, jak też poszerzania ich zdolności i umiejętności dostosowania się do stale zmieniających się warunków pracy. Pracownicy sądów powszechnych na każdym stanowisku pracy powinni rozwijać umiejętności społeczne, takie jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, czy umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji. Ministerstwo Sprawiedliwości, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zrealizowało w ramach projektu pt. Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru