Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości Projekt realizowany przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 01.04.2014 r. – 30.04.2017 r.

Działania w projekcie koncentrują się na zwiększeniu kompetencji kadry zarządczej i innych pracowników sądów powszechnych oraz dostarczeniu wiedzy i doświadczenia w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sądami.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

  1. konferencje – zorganizowano trzy konferencje tematyczne dotyczące zarządzania jednostką organizacyjną sądownictwa powszechnego, zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, rozwoju kompetencji, wartościowania stanowisk, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznie w konferencjach wzięło udział 347 uczestników.
  2. warsztaty – przeprowadzono warsztaty dla kadry zarządczej sądownictwa, dotyczące podniesienia jakości zarządzania jednostkami organizacyjnymi sądownictwa powszechnego. Przeprowadzono dla kadry kierowniczej 122 dwudniowe warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych, obejmujące komunikację interpersonalną, współdziałanie, motywowanie innych, zarządzanie informacją, delegowanie i egzekwowanie wykonywania zadań. Łącznie w ramach warsztatów wzięło udział 3 574 uczestników.
  3. szkolenia stacjonarne – przeszkolono kadrę zarządczą i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kompetencji menadżerskich, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, kadr, workflow, finansów, narzędzi informatycznych, szkoleń dziedzinowych IT. Łącznie w ramach szkoleń wzięło udział 4 800 uczestników.
  4. szkolenia e-learningowe – przygotowano i zamieszczono na platformie szkoleniowej 20 szkoleń e-learningowych  z obszaru kompetencji menadżerskich, komunikacji interpersonalnej, kadr, finansów, zarządzania narzędziami informatycznymi.
  5. studia podyplomowe – ponad 170 osobom rozliczono indywidualne wnioski o refundację kosztów studiów podyplomowych. Kadra sądów powszechnych podjęła studia podyplomowe na ok. 35 kierunkach – m.in. zarządzanie instytucją publiczną, zarządzanie jednostką organizacyjną sądownictwa powszechnego, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza, prawo pracy, zamówienia publiczne.
  6. programy kształcenia ustawicznego – opracowano dwa programy kształcenia ustawicznego: dla kadry zarządczej sądów powszechnych i dla pozostałych pracowników sądów. W programach przedstawiono narzędzie diagnozy i rozwoju kompetencji, opisano dobre praktyki oraz opracowano katalog form i metod edukacyjnych, które mogą zostać wykorzystane do rozwoju pracowników sądów, w celu osiągnięcia oczekiwanego poziomu kompetencji  na danym stanowisku.

Dzięki ukończeniu powyższych form wsparcia, kadra zarządzająca i kierownicza, a także pracownicy sądów powszechnych, podnieśli kwalifikacje oraz zwiększyli kompetencje zawodowe.

Pozwoliło to również na upowszechnienie wiedzy o nowoczesnych metodach zarządzania sądami

i umożliwiło wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu sądów.

Projekt jest realizowany we współpracy z partnerem norweskim – Norweską Krajową Administracją Sądową.

www.nmf.ms.gov.pl/category/aktualnosci-pr3/

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych