Skazania osób dorosłych – statystyka

Justyna_Kowalczyk_zdj_cie

Wraz z rozwojem informatyzacji urzędów, wzrasta ilość danych statystycznych publikowanych w sieci przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Są one dostępne na nowoczesnych, prostych w obsłudze portalach, takich jak Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS). Pomimo że odsetek udostępnianych danych wciąż rośnie, wiedza na temat zasobów, jakimi dysponuje Ministerstwo, zwłaszcza w obszarze statystyki skazań, wciąż jest uboga. Przyjrzyjmy się, jakie informacje są upublicznione i w jaki sposób można je wyszukać. Wachlarz danych Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości dysponuje szerokim wachlarzem danych statystycznych, w tym między innymi informacją o osądzeniach i skazaniach w pierwszej instancji sądów powszechnych oraz o

Kontrakt zawodowego piłkarza

Daniel_Go_da_zdjecie

Na przestrzeni dziejów sport znacznie rozwinął się, czego konsekwencją był jego podział na amatorski i zawodowy. Ten drugi staje się coraz prężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki o istotnym znaczeniu społecznym. Doskonałym przykładem jest piłka nożna – najpopularniejsza dyscyplina sportowa w Polsce, która co roku przynosi coraz większe przychody polskim klubom sportowym, związkom oraz samym zawodnikom. Jeżeli zaś mowa o piłce nożnej, jako o dochodowej gałęzi gospodarki, należy zwrócić uwagę, iż wymaga ona swoistych norm prawnych, które będą umiejętnie regulować tę specyficzną dziedzinę. Prawo piłkarskie Każda z dyscyplin jest na tyle wyjątkowa, iż wymaga uregulowań dostosowanych do konkretnej kategorii sportu, co

Karalność przestępstw podatkowych

GabrielaBiedrzycka_zdj_cie

W ostatnich kilkunastu miesiącach jesteśmy świadkami wyjątkowo intensywnych prac legislacyjnych, które wprowadzają szereg zmian w ustawach i aktach wykonawczych z wielu dziedzin prawa. Do najbardziej odczuwalnych, biorąc pod uwagę szerokie grono adresatów, należy zaliczyć zmiany w prawie podatkowym. Wszystkie, począwszy od zeszłorocznej rewolucji w Ordynacji podatkowej (wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania), służą uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce. Można z całą pewnością stwierdzić, że jest to obecnie europejski trend. Zapoczątkowały go unijne organy, które od kilku lat ze zwiększoną aktywnością publikują alarmujące dane o skali wyłudzeń podatku od towarów i usług oraz rozmiarach uchylania się od opodatkowania przez przedsiębiorców i innych

Międzynarodowe tabele alimentacyjne

Monika_Bieniek-Ciarci_ska_-_zdj_cie

Obowiązek alimentacyjny w Polsce, jego zakres, a przede wszystkim związana z nim wysokość świadczenia opiera się w głównej mierze na dwóch zasadniczych przesłankach. Zaliczyć można do nich, z jednej strony, usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, a z drugiej – zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji1. Przepis art. 135 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jednoznacznie w kolejnych paragrafach określa, iż „wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w

Ochrona danych osobowych po nowemu

1

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpi przepisy obecnie obowiązującej w Polsce ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Warto dowiedzieć się, jakie obowiązki nałożą na nas nowe przepisy i jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie. Rozporządzenie 2016/679 pochodzi z 27 kwietnia 2016 r., a jego tekst został opublikowany tydzień później w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jest ono, tak jak inne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Wprawdzie do wejścia w życie RODO zostało nieco ponad rok, jednak z perspektywy wprowadzanych