Angielski – hobby czy konieczność?

Językiem urzędowym polskiego wymiaru sprawiedliwości pozostaje język ojczysty. To za mało, żeby poczuć się pewnie w coraz bardziej zunifi kowanych i wciąż integrujących się strukturach prawnych wspólnej Europy. Zacząć trzeba od truizmu: Unia Europejska to swoista Wieża Babel, w której język polski, choć piękny i bogaty, jest jednak niszowy. Warto więc znać język, którym – bez względu na narodowość – mówi większość obywateli kontynentu. Najlepiej angielski, a zwłaszcza jego „prawniczą” odmianę – tzw. Legal English. Spośród wszystkich profesji najszybciej przekonali się o tym biznesmeni, zawierający kontrakty z zagranicznymi kontrahentami. – W przypadku przedsiębiorców zawarcie umowy poprzedzone jest zwykle kontaktem stricte

Białystok stawia na kadry

Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi przynoszą pożytki nie tylko w biznesie. Przykład? Sąd Rejonowy w Białymstoku, który z dużymi sukcesami inwestuje w rozwój kadry orzeczniczej i administracyjnej. Ale także w studentów, którzy zasilą później szeregi pracowników sądu.  Białostocki Sąd Rejonowy jest jednym z największych w Polsce. Zatrudnia ponad 400 osób, samych etatów orzeczniczych jest ponad 100 (86 sędziowskich i 22 referendarskich). Codziennie w 37 salach odbywa się średnio 250 procesów. Miesięczny wpływ spraw na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrósł o prawie 20 proc. (w marcu 2010 r. przekroczył liczbę 13 tys.), jednocześnie nie było mowy o takim zwiększeniu kadry orzeczniczej

W Krainie Czarów

Sędzia na wymianę

Co roku na sędziów i prokuratorów z Polski czeka kilkadziesiąt dwutygodniowych staży w instytucjach wymiaru sprawiedliwości w krajach UE. Są one okazją do poznania obcych systemów prawnych oraz dają możliwość pogłębienia znajomości języków. Exchange Programme to program wymiany organizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. W 2011 r. 40 sędziów i prokuratorów z Polski weźmie udział w dwutygodniowych praktykach. W zamian tyle samo sędziów i prokuratorów z Europy przyjedzie do Polski poznawać nasz wymiar sprawiedliwości. Wszystko po to, aby – jak głoszą założenia programu – „rozwijać wzajemne zaufanie pomiędzy władzami sądownictwa i poczucie przynależności do wspólnej europejskiej sfery

Strasburg o aresztowaniu

Pomimo stale zmniejszającej się ilości skarg przeciwko Polsce dotyczących długości stosowania tymczasowego aresztowania, stanowią one jeden z częściej formułowanych zarzutów kierowanych do ETPCz. Jakie wytyczne dla krajowego wymiaru sprawiedliwości płyną z orzecznictwa Strasburga w tego typu sprawach? Kwestię dopuszczalnej długości stosowania aresztu wobec osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, reguluje art. 5 ust. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zgodnie z którym „każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1 lit. c (…) powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy sądowej i ma prawo być sądzony w

Wiedzy pod dostatkiem

Bogatsze, bardziej pogłębione, lepiej odpowiadające potrzebom uczestników – takie mają być szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego organizowane w 2011 r. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Projekt harmonogramu szkoleń na nowy rok został przyjęty przez Radę Programową KSSiP już w październiku 2010 r. Zgodnie z nim, w 2011 r. będą kontynuowane przede wszystkim te szkolenia, które rok wcześniej cieszyły się największą popularnością. – Trzeba przyznać, że ubiegłoroczna oferta KSSiP była dość skromna. Większość szkoleń ograniczała się do pojedynczych edycji przeznaczonych dla 50 uczestników. Teraz poszczególne kursy będą, w miarę możliwości finansowych, prowadzone w kilku edycjach. Będzie to łatwiejsze także dlatego,