Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?

Andrzej Zoll

Nie pierwszy raz ustawodawca wprowadza odpowiedzialność karno-administracyjną przewidując stosowanie represji, bez kontroli merytorycznej sądu. Czas zaprotestować przeciwko tego rodzaju obchodzeniu gwarancji konstytucyjnych. Opadły już emocje związane z polityczną kampanią przeciwko dopalaczom. Rezultatem tej kampanii było uchwalenie, w zaiste błyskawicznym tempie, ustawy mającej stanowić oręż państwa w walce z tym niewątpliwie groźnym zjawiskiem społecznym. Są tacy, którzy wierzą, że ustawa z 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1396) pozwoli na znaczne ograniczenie dostępu do dopalaczy. Moja wiara w sukces osiągnięty jedynie za pomocą regulacji prawnej jest

Tagi: , ,

O Trybunale i 12 kandydatach

Adam Bodnar

Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Znakomici kandydaci, olbrzymie zainteresowanie posłów i opinii publicznej, troska o jakość procedur. Wszystko to na okoliczność 25-lecia Trybunału – symbolu naszej praworządności i demokracji. Pod koniec 2010 r. doczekaliśmy się wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które zostały przeprowadzone z godnością, na jaką zasługuje ten urząd. Prezydium Sejmu oraz partie polityczne – w odpowiedzi na apel środowisk prawniczych – już na trzy miesiące przed upływem kadencji czterech sędziów TK zgłosiły swoje kandydatury. Łącznie – 12 osób. Największe dzienniki oraz organizacje pozarządowe oniemiały. Nawet krytyczna zazwyczaj redaktorka „Gazety Wyborczej” nie miała nic do powiedzenia. Wśród kandydatów znaleźli się wybitni

Tagi: ,

Magna Carta

Teresa Romer

Środowisko sędziowskie ma swoje etyczne zasady, kodeksy, rezolucje. Takich aktów, jak pokazują przykłady z sal sądowych, nigdy dość. Nie powinniśmy lekceważyć zawartych w nich ustaleń, które mówią sędziom, jak być powinno. Bo przecież w sądach bywa nie najlepiej. Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich, w skład której wchodzą przedstawiciele sędziów z 47 krajów, w październiku 2010 r., z okazji 10 lat swego istnienia, uchwaliła Wielką Kartę Sędziów (Magna Carta of Judges). Mamy więc swoją Wielką Kartę. Wielką Kartę Odpowiedzialności i Obowiązków raczej, niż Wielką Kartę Swobód. Zawierającą fundamentalne zasady, dzięki którym trzecia władza powinna realizować swoją misję – rzeczywistą egzystencję państwa prawa.

Tagi: ,