Bój o klienta

Obraz nobliwego mecenasa, do którego ustawiają się kolejki klientów, powoli odchodzi w zapomnienie. Dziś to adwokat musi starać się o zlecenia. Konkurencja na rynku jest coraz większa, jednak chętnych do wstąpienia w szeregi palestry nie brakuje. Zawód adwokata cieszy się niesłabnącą popularnością. Chęć rozpoczęcia aplikacji deklaruje 45,7 proc. studentów prawa (badanie ELSA Polska i Centrum Badań Marketingowych „Indicator”, listopad 2009 r.). W 2010 r. aplikację adwokacką rozpoczęło ok. 3 tys. absolwentów – większą popularnością cieszyła się tylko aplikacja radcowska, którą rozpoczęło ponad 2,5 tys. osób więcej. Dla porównania, nabór na aplikacje, które ruszyły w styczniu 2011 r., to odpowiednio 993

Gra w prawo

Finał konkursu Law Games, 2010 r.

Ten konkurs przypomina grę w szachy, brydża albo pokera. Sukces zależy w nim od przyjęcia odpowiedniej strategii oraz dużej dozy szczęścia. Ale po to, by Law Games wygrać, potrzeba też czegoś więcej – solidnej prawniczej wiedzy. Ogólnopolski konkurs Law Games dla studentów ostatnich lat prawa oraz absolwentów studiów prawniczych pozwala sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą podczas wykładów. Uczestnicy tegorocznej, szóstej edycji konkursu, na własnej skórze przekonają się, z jakimi zadaniami mierzą się prawnicy dużych kancelarii. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na rozwiązaniu kazusu opublikowanego na stronie internetowej www.elsa.org.pl/lawgames. Uczestnik wciela się w rolę powoda lub pozwanego –

Tagi: ,

Profesor – postać niezłomna

O powinnościach prawnika, patriotyzmie w zjednoczonej Europie oraz moralności w życiu publicznym – rozmowa z profesorem Wiesławem Chrzanowskim w przeddzień jego 87. urodzin. – Dla wielu osób jest Pan profesor autorytetem. Jakie Pan miał autorytety? – W PRL-u, w którym spędziłem większość życia, autorytetów można było poszukiwać tylko pośród duchownych, w zasadzie tylko oni mówili w sposób otwarty. Od 1965 r. należałem do tzw. zespołu informacyjnego przy Prymasie Stefanie Wyszyńskim. Prymasa znałem jednak dużo wcześniej, od momentu jego wyjścia z internowania. W 1957 r. uczestniczyłem w pielgrzymce kilku tysięcy prawników na Jasną Górę. To wydarzenie wywołało wściekłość komunistów, bo prawnicy

Angielski – hobby czy konieczność?

Językiem urzędowym polskiego wymiaru sprawiedliwości pozostaje język ojczysty. To za mało, żeby poczuć się pewnie w coraz bardziej zunifi kowanych i wciąż integrujących się strukturach prawnych wspólnej Europy. Zacząć trzeba od truizmu: Unia Europejska to swoista Wieża Babel, w której język polski, choć piękny i bogaty, jest jednak niszowy. Warto więc znać język, którym – bez względu na narodowość – mówi większość obywateli kontynentu. Najlepiej angielski, a zwłaszcza jego „prawniczą” odmianę – tzw. Legal English. Spośród wszystkich profesji najszybciej przekonali się o tym biznesmeni, zawierający kontrakty z zagranicznymi kontrahentami. – W przypadku przedsiębiorców zawarcie umowy poprzedzone jest zwykle kontaktem stricte

Białystok stawia na kadry

Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi przynoszą pożytki nie tylko w biznesie. Przykład? Sąd Rejonowy w Białymstoku, który z dużymi sukcesami inwestuje w rozwój kadry orzeczniczej i administracyjnej. Ale także w studentów, którzy zasilą później szeregi pracowników sądu.  Białostocki Sąd Rejonowy jest jednym z największych w Polsce. Zatrudnia ponad 400 osób, samych etatów orzeczniczych jest ponad 100 (86 sędziowskich i 22 referendarskich). Codziennie w 37 salach odbywa się średnio 250 procesów. Miesięczny wpływ spraw na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrósł o prawie 20 proc. (w marcu 2010 r. przekroczył liczbę 13 tys.), jednocześnie nie było mowy o takim zwiększeniu kadry orzeczniczej

W Krainie Czarów

Sędzia na wymianę

Co roku na sędziów i prokuratorów z Polski czeka kilkadziesiąt dwutygodniowych staży w instytucjach wymiaru sprawiedliwości w krajach UE. Są one okazją do poznania obcych systemów prawnych oraz dają możliwość pogłębienia znajomości języków. Exchange Programme to program wymiany organizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. W 2011 r. 40 sędziów i prokuratorów z Polski weźmie udział w dwutygodniowych praktykach. W zamian tyle samo sędziów i prokuratorów z Europy przyjedzie do Polski poznawać nasz wymiar sprawiedliwości. Wszystko po to, aby – jak głoszą założenia programu – „rozwijać wzajemne zaufanie pomiędzy władzami sądownictwa i poczucie przynależności do wspólnej europejskiej sfery

Strasburg o aresztowaniu

Pomimo stale zmniejszającej się ilości skarg przeciwko Polsce dotyczących długości stosowania tymczasowego aresztowania, stanowią one jeden z częściej formułowanych zarzutów kierowanych do ETPCz. Jakie wytyczne dla krajowego wymiaru sprawiedliwości płyną z orzecznictwa Strasburga w tego typu sprawach? Kwestię dopuszczalnej długości stosowania aresztu wobec osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, reguluje art. 5 ust. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zgodnie z którym „każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1 lit. c (…) powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy sądowej i ma prawo być sądzony w

Wiedzy pod dostatkiem

Bogatsze, bardziej pogłębione, lepiej odpowiadające potrzebom uczestników – takie mają być szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego organizowane w 2011 r. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Projekt harmonogramu szkoleń na nowy rok został przyjęty przez Radę Programową KSSiP już w październiku 2010 r. Zgodnie z nim, w 2011 r. będą kontynuowane przede wszystkim te szkolenia, które rok wcześniej cieszyły się największą popularnością. – Trzeba przyznać, że ubiegłoroczna oferta KSSiP była dość skromna. Większość szkoleń ograniczała się do pojedynczych edycji przeznaczonych dla 50 uczestników. Teraz poszczególne kursy będą, w miarę możliwości finansowych, prowadzone w kilku edycjach. Będzie to łatwiejsze także dlatego,

Doing business a rzeczywistość

Raport Banku Światowego, przygotowywany m.in. na podstawie opinii przedsiębiorców o kondycji sądownictwa, lokuje Polskę na jednej z najgorszych pozycji w UE. Jakie wnioski dla sądownictwa płyną z tego faktu? Co roku publikacja raportu „Doing Business” dotyczącego swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wzbudza emocje na całym świecie. Reformatorzy z ocenianych krajów chcą usłyszeć pochwały za wprowadzone zmiany, inni podkreślają błędy metodologiczne raportu i jego ograniczenia. Wśród polskich sędziów utrwaliła się negatywna opinia na temat raportu z powodu słynnych 1000 dni, jakie jeszcze niedawno trzeba było, zdaniem Banku Światowego, poświęcić na rozstrzygnięcie sprawy gospodarczej w polskim sądzie. Wydaje się, że błędem byłoby jednak

Na wokandzie ETPCz

Siedziba Trybunału w Strasburgu

Kontynuujemy, zainaugurowane w poprzednim „Na wokandzie”, zestawienie wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce. Poniższe zestawienie obejmuje okres od lipca do października 2010 r. W lipcu 2010 r. Trybunał ogłosił siedem wyroków w sprawach przeciwko Polsce. Ponad połowa z nich dotyczyła problemu nadmiernej długości postępowania. Naruszenie art. 6 § 1 Konwencji Trybunał stwierdził bowiem w czterech sprawach: „Rejzmund przeciwko Polsce” (skarga nr 42205/08), „Giza przeciwko Polsce” (skarga nr 48242/06), „Orzechowski przeciwko Polsce” (skarga nr 34653/08) oraz „Czajkowska i inni przeciwko Polsce” (skarga nr 15952/09). Ostatnia ze spraw, podobnie jak sprawa „Sierpiński przeciwko Polsce” (skarga nr 38016/07),

Tagi: ,

Książki prawnicze

Grzegorz Jędrejek – „Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń”

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom najciekawsze, naszym zdaniem, książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą na rynku wydawniczym.  Prawo rodzinne Grzegorz Jędrejek – „Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń”Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2004 r. zwiększyła znaczenie małżeńskich umów majątkowych, które w gospodarce rynkowej stwarzają alternatywę dla ustawowego ustroju wspólności majątkowej. Dr Grzegorz Jędrejek, adiunkt w katedrach prawa cywilnego KUL w Lublinie oraz UKSW w Warszawie, w

Tagi: , , ,

Prokurator brzmi dumnie

Rozmowa z prok. Edwardem Zalewskim, byłym Prokuratorem Krajowym, od września 2010 r. Przewodniczącym Krajowej Rady Prokuratury. – 31 marca 2010 roku odszedł Pan ze stanowiska Prokuratora Krajowego. Spekulowano, że odchodzi Pan na „prokuratorską emeryturę”. Jednak nadchodzi propozycja. W jakim momencie przyszła? – W najlepszym z możliwych. Odpocząłem i zacząłem zastanawiać się, co dalej robić w życiu… Wiele osób mówiło mi, że na „emeryturę” za wcześnie, ja również byłem tego świadomy. Muszę przyznać, że różne pomysły przychodziły mi do głowy. Otrzymałem także kilka bardzo interesujących propozycji… Jednak propozycja, bym wszedł w skład Krajowej Rady Prokuratury, którą otrzymałem od Pana Prezydenta, była

Pierwsza taka reforma

Zmiany, jakie w 2010 r. dokonały się w polskim więziennictwie, są imponujące. Zlikwidowano przeludnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych, zreformowano strukturę jednostek penitencjarnych, pierwszy raz na tak dużą skalę w działania prospołeczne zaangażowano funkcjonariuszy i osadzonych. – Podstawowym problemem polskiego więziennictwa w ostatnich latach było przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych. 2010 rok okazał się w tym zakresie czasem przełomu – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. 21 czerwca 2010 r., po raz pierwszy od 10 lat, zaludnienie jednostek penitencjarnych nie przekroczyło ich normatywnej pojemności i wyniosło 99,8 proc. Z kolei na dzień 23 grudnia 2010 r. liczba osadzonych, zakwaterowanych

Czas skończyć z dziedzictwem PRL

Silnie zhierarchizowany i zbiurokratyzowany system więzienny nie odpowiada wyzwaniom współczesności. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej opartej na oddziałach penitencjarnych. Polskie więziennictwo postrzegane jest przez pryzmat zdarzeń wyjątkowych. Opinię publiczną interesują przede wszystkim fakty spektakularne – te niepokojące, jak samobójstwa osadzonych, jak i te krzepiące, gdy więźniowie niosą pomoc powodzianom. Dodatkowo, społeczeństwo ma bardzo pobieżne wyobrażenie o polskim systemie penitencjarnym. Zakład karny to w powszechnej opinii miejsce zamknięte o bardzo surowych warunkach bytowych. Taka placówka ma przede wszystkim odizolować sprawcę przestępstwa od „prawych obywateli”. Wszelkie działania wychodzące poza to wyobrażenie spotykają się często z niezrozumieniem. Odmienne