Sprawiedliwość „z bliska”

Staże w trakcie roku akademickiego oraz więcej godzin w sądach i prokuraturach. Oto główne atuty nowatorskich praktyk studenckich, które realizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie. Projektowi patronuje Minister Sprawiedliwości. Dużo wiedzy teoretycznej, mało umiejętności praktycznych, do tego zupełna nieznajomość procedur sądowych, choćby zasad pisania pozwów – tak świeżo upieczonych absolwentów prawa charakteryzują opiekunowie z aplikacji prawniczych oraz pracodawcy. Powód? Wakacyjne praktyki w sądach i prokuraturach traktowane są często jak przykry obowiązek, zarówno przez samych studentów, jak i instytucje, które przyjmują praktykantów na staże. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie postanowiła to zmienić. Od roku akademickiego 2009/2010 prowadzi

Najlepsza praca magisterska z arbitrażu

Temida

Postępowanie polubowne między podmiotami gospodarczymi zyskuje na popularności. Rośnie też liczba absolwentów prawa, którzy swoją przyszłość wiążą z arbitrażem. To dla nich ten konkurs. Organizowany przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej Konkurs im. prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji ma charakter otwarty. Do jego piątej edycji można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2009-2010. Celem konkursu jest promocja idei sądownictwa gospodarczego i mediacji wśród młodych prawników. Organizatorzy chcą zmienić wizerunek arbitrażu, który dziś kojarzy się wyłącznie z dojrzałymi prawnikami, dla których praca w sądzie polubownym jest ukoronowaniem adwokackiej czy radcowskiej kariery. Podczas

Tagi: ,

Prawa człowieka na dużym ekranie

Kadr z filmu „Karawana kobiet”

Najlepsze dokumenty poruszające tematykę praw człowieka, dyskusje panelowe z krytykami filmowymi, wystawy fotografii i instalacje artystyczne. Tak zapowiada się IX edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs 2011.  Festiwal Objazdowy Watch Docs to okazja do nadrobienia filmowych zaległości dla wszystkich tych, którzy nie pojawili się na grudniowym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Watch Docs, jednym z dwóch najważniejszych na świecie eventów filmowych poświęconych prawom człowieka. Festiwal Objazdowy, który w tym roku zawita do ok. 40 miast, od 2003 r. organizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Społeczny Instytut Filmowy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi, teatrami, kinami oraz innymi instytucjami kultury.

Tagi:

Debata w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS organizuje zjazd studentów zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego. Kwartalnik „Na wokandzie” objął patronat prasowy nad tą imprezą. I Zjazd Studentów Administratywistów odbędzie się w dniach 25-27 marca 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zjazd ma się stać forum dyskusji i refleksji nad współczesnymi problemami prawa administracyjnego, a także zapoczątkować cykl corocznych spotkań studentów szczególnie zainteresowanych teoretycznymi i praktycznymi aspektami tej gałęzi prawa. Spotkania mają się odbywać na WPiA UMCS. Tematem przewodnim marcowego Zjazdu będzie wpływ prawa europejskiego na kształt krajowego ustawodawstwa administracyjnego. – Szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na relację między

Tagi:

Bój o klienta

Obraz nobliwego mecenasa, do którego ustawiają się kolejki klientów, powoli odchodzi w zapomnienie. Dziś to adwokat musi starać się o zlecenia. Konkurencja na rynku jest coraz większa, jednak chętnych do wstąpienia w szeregi palestry nie brakuje. Zawód adwokata cieszy się niesłabnącą popularnością. Chęć rozpoczęcia aplikacji deklaruje 45,7 proc. studentów prawa (badanie ELSA Polska i Centrum Badań Marketingowych „Indicator”, listopad 2009 r.). W 2010 r. aplikację adwokacką rozpoczęło ok. 3 tys. absolwentów – większą popularnością cieszyła się tylko aplikacja radcowska, którą rozpoczęło ponad 2,5 tys. osób więcej. Dla porównania, nabór na aplikacje, które ruszyły w styczniu 2011 r., to odpowiednio 993

Gra w prawo

Finał konkursu Law Games, 2010 r.

Ten konkurs przypomina grę w szachy, brydża albo pokera. Sukces zależy w nim od przyjęcia odpowiedniej strategii oraz dużej dozy szczęścia. Ale po to, by Law Games wygrać, potrzeba też czegoś więcej – solidnej prawniczej wiedzy. Ogólnopolski konkurs Law Games dla studentów ostatnich lat prawa oraz absolwentów studiów prawniczych pozwala sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą podczas wykładów. Uczestnicy tegorocznej, szóstej edycji konkursu, na własnej skórze przekonają się, z jakimi zadaniami mierzą się prawnicy dużych kancelarii. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na rozwiązaniu kazusu opublikowanego na stronie internetowej www.elsa.org.pl/lawgames. Uczestnik wciela się w rolę powoda lub pozwanego –

Tagi: ,

Profesor – postać niezłomna

O powinnościach prawnika, patriotyzmie w zjednoczonej Europie oraz moralności w życiu publicznym – rozmowa z profesorem Wiesławem Chrzanowskim w przeddzień jego 87. urodzin. – Dla wielu osób jest Pan profesor autorytetem. Jakie Pan miał autorytety? – W PRL-u, w którym spędziłem większość życia, autorytetów można było poszukiwać tylko pośród duchownych, w zasadzie tylko oni mówili w sposób otwarty. Od 1965 r. należałem do tzw. zespołu informacyjnego przy Prymasie Stefanie Wyszyńskim. Prymasa znałem jednak dużo wcześniej, od momentu jego wyjścia z internowania. W 1957 r. uczestniczyłem w pielgrzymce kilku tysięcy prawników na Jasną Górę. To wydarzenie wywołało wściekłość komunistów, bo prawnicy