Debata w Lublinie

Tagi:

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS organizuje zjazd studentów zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego. Kwartalnik „Na wokandzie” objął patronat prasowy nad tą imprezą.

I Zjazd Studentów Administratywistów odbędzie się w dniach 25-27 marca 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zjazd ma się stać forum dyskusji i refleksji nad współczesnymi problemami prawa administracyjnego, a także zapoczątkować cykl corocznych spotkań studentów szczególnie zainteresowanych teoretycznymi i praktycznymi aspektami tej gałęzi prawa. Spotkania mają się odbywać na WPiA UMCS.

Tematem przewodnim marcowego Zjazdu będzie wpływ prawa europejskiego na kształt krajowego ustawodawstwa administracyjnego.
– Szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na relację między obowiązującymi normami prawnymi a praktyką stosowania prawa administracyjnego, zwłaszcza na aktualne przeobrażenia prawa administracyjnego w kontekście zmieniających się stosunków społecznych oraz dostosowywania polskiego systemu prawnego do standardów Unii Europejskiej – zapowiadają organizatorzy imprezy.
Podczas trzech dni zjazdu zaprezentowanych zostanie ok. 30 studenckich wystąpień naukowych, zaś konferencję otworzy panel profesorski. Wszystkie wygłoszone podczas Zjazdu referaty ukażą się w specjalnej publikacji, która ma być impulsem do dalszych badań oraz refleksji naukowych nad polskim i europejskim prawem administracyjnym.

Patronat nad I Zjazdem Administratywistów objęli m.in.: Prezes NSA, prof. dr hab. Roman Hauser oraz Rektor UMCS, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. Kwartalnik „Na wokandzie” objął patronat prasowy nad imprezą. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS: www.sknp.umcs.lublin.pl.