Gra w prawo

Tagi: ,

Finał konkursu Law Games, 2010 r.Ten konkurs przypomina grę w szachy, brydża albo pokera. Sukces zależy w nim od przyjęcia odpowiedniej strategii oraz dużej dozy szczęścia. Ale po to, by Law Games wygrać, potrzeba też czegoś więcej – solidnej prawniczej wiedzy.

Ogólnopolski konkurs Law Games dla studentów ostatnich lat prawa oraz absolwentów studiów prawniczych pozwala sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą podczas wykładów. Uczestnicy tegorocznej, szóstej edycji konkursu, na własnej skórze przekonają się, z jakimi zadaniami mierzą się prawnicy dużych kancelarii.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na rozwiązaniu kazusu opublikowanego na stronie internetowej www.elsa.org.pl/lawgames. Uczestnik wciela się w rolę powoda lub pozwanego – odpowiednia rola procesowa zostaje automatycznie przydzielona przez system z chwilą rejestracji na stronie internetowej konkursu. – Kazusy z pierwszego etapu są zawsze bardzo szczegółowe. Dlatego warto je dokładnie przeanalizować i przewidzieć wszystkie możliwe rozwiązania – podpowiada Aleksandra Jankowska, studentka V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim, laureatka ubiegłorocznej edycji Law Games.

Spośród nadesłanych do 5 marca 2011 r. rozwiązań jury wyłoni do 20 najlepszych prac. Przy ocenie rozwiązań kazusów eliminacyjnych pod uwagę brana będzie nie tylko trafność odpowiedzi, ale także styl, konstrukcja wypowiedzi oraz sposób formułowania myśli.

Autorzy najlepszych prac spotkają się w dniach 23-24 marca 2011 r., podczas finału konkursu w Warszawie. Zadaniem finalistów, podzielonych na pięcioosobowe zespoły, będzie wypracowanie rozstrzygnięcia w sprawie z kazusu eliminacyjnego. Następnie każdy z uczestników przedstawi jeden z argumentów przygotowanych przez jego drużynę na poparcie tego rozstrzygnięcia. Mimo możliwości korzystania z Internetu oraz drukowanych wersji kodeksów czy komentarzy, zadanie nie jest łatwe. Jury, oprócz wartości merytorycznej wypowiedzi każdego z uczestników, weźmie pod uwagę umiejętność pracy pod presją czasu. – Wszystkie osoby, które dostają się do finału, mają ogromną wiedzę. Jednocześnie są indywidualistami i chcą tę wiedzę pokazać. Podczas finału moja grupa przyjęła strategię, która opierała się na dyskusji wszystkich członków zespołu. Dzięki wykorzystaniu wielu pomysłów nasza argumentacja była przemyślana i mocna. Kluczem do sukcesu jest więc konstruktywne „kłócenie się” – dodaje Jankowska. Drugiego dnia finału wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, właśnie z zakresu kompetencji miękkich, m.in. umiejętności pracy w grupie.

Na członków zespołu, który najlepiej poradzi sobie z opracowaniem finałowego zadania, czekają miesięczne płatne praktyki w kancelarii współorganizującej konkurs. Więcej informacji na temat Law Games można znaleźć na stronie internetowej organizatora www.elsa.org. pl/lawgames.