Najlepsza praca magisterska z arbitrażu

Tagi: ,
Temida

Fot. Krzysztof Wojciewski

Postępowanie polubowne między podmiotami gospodarczymi zyskuje na popularności. Rośnie też liczba absolwentów prawa, którzy swoją przyszłość wiążą z arbitrażem. To dla nich ten konkurs.

Organizowany przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej Konkurs im. prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji ma charakter otwarty. Do jego piątej edycji można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2009-2010.
Celem konkursu jest promocja idei sądownictwa gospodarczego i mediacji wśród młodych prawników. Organizatorzy chcą zmienić wizerunek arbitrażu, który dziś kojarzy się wyłącznie z dojrzałymi prawnikami, dla których praca w sądzie polubownym jest ukoronowaniem adwokackiej czy radcowskiej kariery.

Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu najwięcej nadesłanych prac dotyczyło aspektów międzynarodowych sądownictwa polubownego. Zwyciężyła praca absolwentki UW, Anny Tujakowskiej, w której analizowano tzw. „klauzule parasolowe” (umbrella clause). Tego typu klauzula ramowa zawarta w umowie pozwala na przeniesienie roszczeń z nienależytego wykonania kontraktu na poziom arbitrażu międzynarodowego. Z kolei ubiegłoroczny laureat drugiego miejsca w swojej pracy analizował wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania arbitrażowego, także w perspektywie międzynarodowej.

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 31 stycznia 2011 r. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające termin obrony oraz opinię promotora. Prace laureatów zostaną wydrukowane w publikacji wydanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG, najlepsi mogą także liczyć na nagrody pieniężne. Szczegółowe informacje: www.sakig.pl.