Inauguracyjne posiedzenie Rady Polityki Penitencjarnej

Tagi: ,
Radzie przewodniczy minister Stanisław Chmielewski

Fot. Piotr Potrebka

Minister Sprawiedliwości powołał skład Rady Polityki Penitencjarnej. Na jej czele stanął minister Stanisław Chmielewski.

Rada jest organem doradczym Ministra Sprawiedliwości. Zasiadający w niej przedstawiciele świata nauki, praktycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspólnie przeanalizują bieżącą polityką penitencjarną oraz zastanowią się nad możliwymi kierunkami jej dalszego prowadzenia.

W skład Rady weszli: prof. Brunon Hołyst, Rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, prof. Marian Filar z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, prof. Krzysztof Piotr Krajewski, kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wiesław Ambrozik, Kierownik Zakładu Resocjalizacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Zbigniew Lasocik z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, dr Monika Marczak, kurator społeczny dla dorosłych oraz adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego, płk dr Paweł Moczydłowski, socjolog, były Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. dr Jacek Pomiankiewicz, historyk, były Dyrektor Generalny SW, Stanisław Chmielewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (przewodniczący Rady), Beata Wołosik, sędzia delegowana do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji MS, Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Teodor Szymanowski ze Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, Mariusz Kowarski, członek Zarządu Stowarzyszenia „Monar”, Marek Gajos, członek Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowa „Razem”, ppłk Lidia Olejnik, dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu, a także płk Krzysztof Chojecki, dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

– Jestem przekonany, że Państwo, jako członkowie Rady, swoją wiedzą, zaangażowaniem i współdziałaniem zapewnicie prawidłową realizację stojących przed nią zadań – powiedział 16 grudnia 2010 r., podczas inauguracyjnego posiedzenia, minister Stanisław Chmielewski.