Jubileusz 20-lecia apelacji

Tagi:
Jubileusz 20-lecia apelacji - wspólne zdjęcie

Fot. Piotr Potrebka

Uroczystą konferencją w Ministerstwie Sprawiedliwości uczczono 20-lecie powołania sądów apelacyjnych. Obok prezesów tych sądów w spotkaniu udział wzięli m.in. Andrzej Rzepliński, Prezes TK, Stanisław Dąbrowski, Pierwszy Prezes SN oraz Roman Hauser, Prezes NSA.

– Proces wielkich przemian politycznych, jakich byliśmy świadkami ponad dwadzieścia lat temu, nie mógł ominąć władzy sądowniczej. Umacnianie sądownictwa rozpoczęto od zagwarantowania jego podstawowego atrybutu, czyli niezawisłości – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na zorganizowanej 20 grudnia 2010 r. uroczystości. I dodał: – Na fundamencie przeobrażeń sądownictwa, a w szczególności na tle zmian, jakie zaszły w Sądzie Najwyższym, zrodziła się potrzeba stworzenia specjalnej instytucji rozpatrującej odwołania od wyroków i postanowień sądów wojewódzkich.


Sądy apelacyjne, prócz rozpoznawania odwołań, stały się odpowiedzialne za kształcenie przyszłych kadr sędziowskich. Ich prezesi zaś zostali zobowiązani do prowadzenia nadzoru nad działalnością administracyjną sądów wojewódzkich i rejonowych – na obszarze właściwości odpowiednich apelacji.

Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego

Fot. Piotr Potrebka

Trzeci szczebel sądownictwa powszechnego rozpoczął działalność 1 października 1990 r. Do życia powołano wówczas 10 sądów apelacyjnych – w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach,  Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Z uwagi na wielkość i duże obciążenie apelacji gdańskiej i apelacji poznańskiej, w 2005 r. utworzono kolejną apelację – szczecińską.

W trakcie grudniowej uroczystości minister Kwiatkowski wręczył prezesom sądów apelacyjnych okolicznościowe tablice. Szczególnie zasłużeni sędziowie i pracownicy sądów apelacyjnych zostali zaś uhonorowani odznaczeniami państwowymi przyznanymi, na wniosek Ministra, przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Wojciech Kociubiński, sędzia SA we Wrocławiu. Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymali: sędzia Zbigniew Cendrowski, sędzia Izabela Fick-Brzeska, sędzia Jolanta Grzegorczyk, sędzia Ewa Naze, sędzia Maria Szulc, sędzia Bogumiła Ustjanicz, sędzia Urszula Wiśniewska, sędzia Mariusz Żak, Zofia Dębek, Jadwiga  Dziemidowicz, Jadwiga Hrynaszkiewicz, Irena Pisarska, Romualda Stroczkowska, Mirosława Wojda, Elżbieta Wojno. Medalem Srebrnym uhonorowano Jarosława Fiedoruka, Beatę Olczak oraz Brunona Gażę, zaś Medalem Brązowym – Krystynę Andrzejewską.

Z okazji 20-lecia działalności sądów apelacyjnych minister Kwiatkowski życzył ich sędziom i pracownikom wytrwałości w pielęgnowaniu dotychczasowych osiągnięć oraz dalszego podążania w ślad za najwyższymi standardami w zakresie orzekania. – Wierzę, że wspólnie możemy budować autorytet sądów i zyskiwać coraz większe zaufanie społeczne – powiedział minister.