Nowy szef KSSiP

Tagi: , ,
Sędzia Leszek Pietraszko, dyrektor KSSiP

Fot. Jerzy Ruciński

Minister Sprawiedliwości z dniem 27 października 2010 r. powołał sędziego Leszka Pietraszko na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Leszek Pietraszko od 30 marca 2009 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej, rok później został p.o. dyrektora Szkoły. KSSiP nie ma więc przed nim tajemnic.

Powołany na pięcioletnią kadencję dyrektor KSSiP jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie, niedawno rozpoczął 31 rok swej pracy w wymiarze sprawiedliwości. Przeszedł przez wszystkie szczeble drogi zawodowej, począwszy od asesora i sędziego sądu rejonowego, jako sędzia specjalizował się w sprawach karnych. Leszek Pietraszko od ponad 15 lat zajmuje się organizacją działalności szkoleniowej w wymiarze sprawiedliwości oraz naborem kadr do sądownictwa i innych zawodów prawniczych. Od 1996 r. był kierownikiem szkoleń w lubelskich sądach – wojewódzkim (okręgowym) oraz apelacyjnym. Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego zespołów i komisji do spraw egzaminów sędziowskich. Uczestniczył też w pracach komisji konkursowych przeprowadzających egzaminy na aplikację sądową, adwokacką i radcowską.

Na stanowisku dyrektora KSSiP sędzia Pietraszko, oprócz zarządzania placówką, zajmuje się m.in. przygotowywaniem i przeprowadzaniem naborów na państwowe aplikacje prawnicze oraz ustalaniem programów tych aplikacji. Czuwa też nad organizacją i przebiegiem egzaminu sędziowskiego oraz prokuratorskiego.

Podczas ponad półrocznej pracy jako p.o. dyrektora Szkoły, Leszek Pietraszko koncentrował się na uporządkowaniu i zakończeniu spraw związanych z organizacją KSSiP, którą utworzono w marcu 2009 r. na bazie Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Przeniesienie dotychczasowej działalności szkoleniowej do Krakowa (Ośrodek Szkolenia Wstępnego) i Lublina (Ośrodek Szkolenia Ustawicznego) wymagało rozwiązania rozmaitych problemów organizacyjnych i kadrowych. – Te kłopoty mamy już za sobą. Kadra się ustabilizowała, nie istnieje zagrożenie dla terminowej realizacji żadnych zadań Szkoły. Najważniejsze teraz zadanie to ostatnie przygotowania przed uruchomieniem 28 lutego 2011 r. aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, a także zapewnienie sprawnego przebiegu drugiego rocznika aplikacji ogólnej – deklaruje dyrektor Pietraszko.

Jakie wyzwania czekają dyrektora KSSiP, jeśli chodzi o obszar doskonalenia zawodowego kadr wymiaru sprawiedliwości? – Naszą rolą jest nie tylko szkolenie sędziów i prokuratorów, ale także doskonalenie kwalifikacji innych grup zawodowych – asystentów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów, całej kadry urzędniczej. Chcemy zbudować modele szkoleń uwzględniające profile kompetencyjno-kwalifikacyjne dla poszczególnych grup, czyli określić, do jakich wzorców sędziego, prokuratora i urzędnika powinniśmy dążyć. Prace nad tymi modelami są już zaawansowane – podkreśla sędzia Leszek Pietraszko.

Prezesi i wiceprezesi – nominacje w sądach apelacyjnych oraz okręgowych