Nowy telefon dla pokrzywdzonych

Tagi: ,
Podpisanie porozumienia w sprawie telefonu dla pokrzywdzonych, 29 listopada 2010 r.

Fot. Piotr Potrebka

W ramach Niebieskiej Linii 801-12-00-02 uruchomiono telefon interwencyjno-informacyjny dla ofiar karanych już sprawców przemocy.

Celem utworzenia infolinii jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem przez sprawców uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności przemocy domowej. Uruchomiony w styczniu 2011 r. telefon prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), w ramach ogólnopolskiego pogotowia Niebieska Linia.

Stworzenie telefonu dla pokrzywdzonych było możliwe m.in. dzięki podpisaniu 29 listopada 2010 r. porozumienia między Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji oraz PARPA. W tym samym dniu Minister, Komendant Główny oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów podpisali też dokument „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”. Dzięki przyjętym procedurom dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, zamieszkujących w ich rejonie działania, zaś kuratorzy – dostęp do informacji o zachowaniach dozorowanych podopiecznych, w szczególności zdarzeniach z udziałem policji. Umożliwi to skuteczną ochronę pokrzywdzonych przemocą oraz zdecydowaną reakcję organów państwa na zachowania przemocowe ze strony uprzednio skazanych sprawców.