Sukces e-sądu

Tagi: ,
E-sąd, informatyzacja sądownictwa

Fot. Piotr Potrebka

Elektroniczne postępowanie upominawcze to jeden z największych sukcesów MS w 2010 r.

E-sąd zaczął działać 1 stycznia 2010 r. Zlokalizowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie (XVI Wydział Cywilny) obejmuje swoją właściwością cały kraj. W pierwszym roku działalności wpłynęło do niego prawie 700 tys. spraw. Z tego do końca 2010 r. załatwiono 635 751 spraw, w tym 613 153 przez wydanie nakazów zapłaty. Tylko w 18 562 sprawach wniesiono sprzeciwy od nakazów (2,9 proc. nakazów), zaś w 12 367 sprawach stwierdzono brak podstaw do wydania takich nakazów (1,9 proc. załatwionych spraw).

Do e-sądu wpłynęło o 300 tys. spraw więcej, niż zakładano. Na tę popularność składają się m.in. znacznie niższe koszty postępowania niż w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. E-sąd jest też stale wzmacniany dzięki inwestycjom finansowym oraz delegowaniu referendarzy z Ośrodków Migracyjnych Ksiąg Wieczystych, którzy pracują w systemie teleinformatycznym e-sądu zdalnie ze swoich dotychczasowych miejsc pracy.