Wyższe kary za fałszywe alarmy

Tagi: ,

Ministerstwo SprawiedliwościNawet osiem lat więzienia będzie grozić sprawcom fałszywych alarmów bombowych.

Minister Sprawiedliwości 21 grudnia 2010 r. przedstawił projekt nowelizacji kodeksu karnego, zgodnie z którym spowodowanie fałszywego alarmu bombowego ma być przestępstwem. – Nikt z nas nie przesadzi mówiąc, że de facto nie ma tygodnia, w którym nie dowiedzielibyśmy się o alarmie bombowym doprowadzającym do ewakuacji sądu, lotniska czy banku. Często przy tym zapominamy o skutkach, jakie niosą za sobą tego rodzaju wydarzenia – stwierdził minister Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji prasowej.

Obecnie sprawcy fałszywych alarmów karani są na podstawie kodeksu wykroczeń, który limituje odpowiedzialność sprawcy karą aresztu
(w wymiarze do 30 dni), karą ograniczenia wolności (w wymiarze 1 miesiąca) lub karą grzywny w wysokości 5 tys. zł. Nie są to jednak, zdaniem ministra, kary wystarczająco skuteczne i adekwatne do kosztów ewakuacji i zabezpieczenia terenu spowodowanych takimi alarmami.

Nowa regulacja zakłada dodanie do Kodeksu karnego art. 224a, który dla sprawców fałszywych alarmów przewiduje sankcję od 6 miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. W proponowanym  kształcie karalne będą wszelkie fałszywe alarmy, które wywołały niepotrzebne czynności „instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia”. Odpowiedzialność sprawcy będzie warunkowana poprzez nie samą okoliczność spowodowania „alarmu”, ale konkretny skutek, którym są niepotrzebne działania służb.

To nie jedyny nowy typ przestępstwa, jaki Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić do Kodeksu karnego. Kara od 6 miesięcy do ośmiu lat więzienia będzie grozić również za niszczenie bądź kradzież infrastruktury – np. trakcji kolejowej, tramwajowej, sieci elektrycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. W obecnym stanie prawnym zabór lub uszkodzenie elementu infrastruktury traktowane jest jako kradzież lub uszkodzenie mienia i niejednokrotnie – z uwagi na niewielką wartość zabranego lub zniszczonego przedmiotu – kwalifikowane jako wykroczenie.

Prace Rady Ministrów nad przedstawionym projektem nowelizacji Kodeksu karnego zaplanowano na I półrocze 2011 r.