Kalendarium

31 maja 2011, cała Polska Konkurs na esej nt. arbitrażu Do 31 maja 2011 roku studenci prawa oraz absolwenci, którzy ukończyli studia prawnicze nie wcześniej niż w 2009 r., mogli przesyłać prace do IV edycji konkursu na najlepszy esej z zakresu arbitrażu międzynarodowego. Główną nagrodą w konkursie jest miesięczna praktyka w Dziale Arbitrażu i Sporów Sądowych w kancelarii organizującej konkurs oraz zwrot kosztów wyjazdu na wybraną konferencję arbitrażu handlowego (do 1,8 tys. euro). Więcej informacji na stronie organizatora: www.klgates.com. 3 czerwca 2011, Kraków Konferencja „Od ABGB do europejskiego prawa prywatnego” W 2011 r. przypada dwusetna rocznica austriackiego kodeksu cywilnego ABGB

Konkurs UOKiK: Konsument w pracy magisterskiej

Prezes UOKiK ogłosił trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji oraz pierwszą edycję konkursu na pracę poświęconą ochronie konsumentów. Zwycięzcy konkursów otrzymają po 5 tys. zł nagrody. Dotychczasowe edycje konkursu poświęconego prawu ochrony konkurencji cieszyły się dużym powodzeniem wśród absolwentów z całej Polski. Do pierwszej edycji zgłoszono 35, do drugiej – 38 prac z całego kraju. Powodzenie przedsięwzięcia skłoniło UOKiK do organizacji konkursu poświęconego drugiemu ważnemu z punktu widzenia Urzędu zagadnieniu – prawnym aspektom ochrony konsumentów. – To również reakcja na postulaty uczelni, które w odpowiedzi na przesyłane przez nas informacje o konkursie dotyczącym ochrony konkurencji

Staże studenckie: Lato z prawami człowieka i obywatela

Koniec roku akademickiego to dobry czas, by wiedzę teoretyczną sprawdzić w praktyce. Staże w sądach i kancelariach to nie jedyna możliwość. Na praktyki zapraszają m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 20 czerwca upływa termin zgłoszeń na miesięczne letnie praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Staż adresowany jest do studentów, którzy ukończyli minimum drugi rok studiów prawniczych oraz do doktorantów wydziałów prawa i administracji. Osoby zakwalifikowane na staż zostaną wyłonione na podstawie nadesłanego życiorysu i listu motywacyjnego, formularza zgłoszeniowego oraz opinii pracowników naukowych danego wydziału albo opinii z zakończonych innych praktyk lub staży. Praktyki można będzie odbyć

Egzaminy zawodowe: Laptop na sali

Na egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym w 2011 r. – obok tradycyjnych papierowych arkuszy – pojawią się komputery. Wykorzystanie własnego sprzętu komputerowego przez zdających będzie możliwe wyłącznie przy rozwiązywaniu zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego. Możliwość pisania egzaminu na komputerze będzie fakultatywna, zaś jego część pierwsza w postaci testu w dalszym ciągu będzie rozwiązywana odręcznie. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej www.ms.gov.pl udostępnił wersję testową aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych. Ostateczna wersja aplikacji, ze względów bezpieczeństwa, zostanie udostępniona zdającym w dniu egzaminów

Aplikacje korporacyjne: Gdzie studiować, żeby zdać?

Na wydziałach prawa polskich uczelni kształci się blisko 60 tys. studentów. Każdego roku studia prawnicze kończy ok. 7 tys. absolwentów, zaś 50-60 proc. z nich przystępuje do egzaminów na aplikacje. Które uczelnie przygotowują do nich najlepiej? Podczas spotkania Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz dziekanów wydziałów prawa szkół wyższych, które odbyło się w dniach 21- 23 marca 2011 r. w Popowie k. Warszawy, omówiono zbiorcze wyniki egzaminów na aplikacje korporacyjne z trzech ostatnich lat oraz zaprezentowano wyniki osiągnięte przez absolwentów poszczególnych uczelni. W 2010 r. najwyższą zdawalność egzaminów wstępnych na aplikacje odnotowano, po raz trzeci z rzędu, wśród absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nie po to, żeby się podobać

O wierności przekonaniom, kondycji prawników w postkomunistycznym państwie oraz propozycjach zmian w funkcjonowaniu sądu konstytucyjnego – rozmowa z prof. Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego. – Czy w Polsce mamy sprawiedliwość? To chyba właściwe pytanie do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. – Sprawiedliwość tworzą sądy I instancji, rejonowe i okręgowe. Ich obraz w społeczeństwie, sprawność, empatia i kultura sądzenia, to wszystko decyduje o tym, czy ludzie mają poczucie panowania sprawiedliwości i rządów prawa. Pewnie, że z sądu, zwłaszcza w sprawach cywilnych, jedna strona zazwyczaj wychodzi niezadowolona. Jednak odbiór nawet niekorzystnego orzeczenia zależy w dużej mierze od tego, jak sprawa została osądzona, jakie jest

Rejent w dobie konkurencji

Pieczeć notariusza

Złote czasy notariatu minęły bezpowrotnie. Tak twierdzą notariusze, którzy od lat prowadzą kancelarie. Zżymają się na rzekomo niską taksę, kryzys gospodarczy, konkurencję. Tymczasem młodzi adepci tego zawodu, którym przyszło pracować w warunkach wolnego rynku, nie narzekają i wyboru profesji wcale nie żałują. Dwadzieścia lat temu polski notariat został sprywatyzowany. W miejsce państwowych biur powstały prywatne kancelarie. Wszyscy odetchnęli wówczas z ulgą. Państwo, bo zrzuciło z siebie ciężar prowadzenia notariatu. Klienci, bo wreszcie zniknęły kolejki do biur. W końcu sami notariusze, którzy zamiast skromnej pensji urzędniczej zaczęli świetnie zarabiać. – Lata dziewięćdziesiąte to był dobry czas w gospodarce, poza tym notariusze

Tagi: , , ,