Aplikacje korporacyjne: Gdzie studiować, żeby zdać?

Na wydziałach prawa polskich uczelni kształci się blisko 60 tys. studentów. Każdego roku studia prawnicze kończy ok. 7 tys. absolwentów, zaś 50-60 proc. z nich przystępuje do egzaminów na aplikacje. Które uczelnie przygotowują do nich najlepiej?

Podczas spotkania Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz dziekanów wydziałów prawa szkół wyższych, które odbyło się w dniach 21- 23 marca 2011 r. w Popowie k. Warszawy, omówiono zbiorcze wyniki egzaminów na aplikacje korporacyjne z trzech ostatnich lat oraz zaprezentowano wyniki osiągnięte przez absolwentów poszczególnych uczelni.

W 2010 r. najwyższą zdawalność egzaminów wstępnych na aplikacje odnotowano, po raz trzeci z rzędu, wśród absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (50,93 proc. osób z rezultatem pozytywnym w stosunku do liczby absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu). Wysoką zdawalność odnotowano kolejno u absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego (32,1 proc.), Łódzkiego (31,3 proc.), Wrocławskiego (31,2 proc.), Gdańskiego (31 proc.), Śląskiego (30,9 proc.), Szczecińskiego (30,7 proc.), UAM w Poznaniu (30,1 proc.). Wyniki analizy, podobnie jak w latach ubiegłych, wykazały zależność między oceną na dyplomie a poziomem zdawalności (im wyższa ocena, tym większy procent osób z pozytywnym wynikiem z egzaminu) oraz między trybem studiów a liczbą zdanych egzaminów (więcej pozytywnych wyników odnotowano wśród absolwentów studiów stacjonarnych).

Do egzaminów na aplikacje korporacyjne we wrześniu 2010 r. przystąpiło blisko 9,4 tys. osób (7,4 tys. osób to absolwenci studiów z roku 2010), z czego pozytywny rezultat uzyskało 27,2 proc. zdających. Egzamin na aplikację adwokacką zdało 33,3 proc., na aplikację radcowską – 25 proc., a na aplikację notarialną – 21,2 proc. Najwięcej chętnych, niezmiennie od kilku lat, przystąpiło do egzaminu na aplikację radcowską (57,2 proc. zdających).

Aktualnie aplikacje korporacyjne łącznie odbywa ok. 17,4 tys. osób. – Polska nadal należy do krajów, w których liczba adwokatów i radców prawnych należy do najniższych. W ostatnich latach, krok po kroku, sytuacja ta się zmienia – przede wszystkim dzięki państwowym egzaminom na aplikacje, zapewniającym dużym grupom magistrów prawa kontynuację szkolenia – podkreślał podczas spotkania z dziekanami minister Krzysztof Kwiatkowski.

Państwowe egzaminy wstępne na aplikacje wprowadzono w 2005 r., wcześniej selekcją aplikantów zajmowały się korporacje. Szczegółowa analiza wyników egzaminów z 2010 r. dostępna jest w dziale „aktualności” na stronie internetowej www.ms.gov.pl.