Kalendarium

31 maja 2011, cała Polska Konkurs na esej nt. arbitrażu

Do 31 maja 2011 roku studenci prawa oraz absolwenci, którzy ukończyli studia prawnicze nie wcześniej niż w 2009 r., mogli przesyłać prace do IV edycji konkursu na najlepszy esej z zakresu arbitrażu międzynarodowego. Główną nagrodą w konkursie jest miesięczna praktyka w Dziale Arbitrażu i Sporów Sądowych w kancelarii organizującej konkurs oraz zwrot kosztów wyjazdu na wybraną konferencję arbitrażu handlowego (do 1,8 tys. euro). Więcej informacji na stronie organizatora: www.klgates.com.

3 czerwca 2011, Kraków Konferencja „Od ABGB do europejskiego prawa prywatnego”

W 2011 r. przypada dwusetna rocznica austriackiego kodeksu cywilnego ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Obok innych krajów monarchii Habsburskiej ABGB obowiązywał od 1812 r. w Galicji, a od 1855 r. w samym Krakowie. Z tej okazji Uniwersytet Wiedeński oraz Uniwersytet Jagielloński zorganizował konferencję poświęconą nie tylko historii austriackiego kodeksu cywilnego, lecz także ocenie stanu obecnego i przyszłości prawa prywatnego w Europie. Więcej informacji: www.abgb2011.eu.

Zgłoś wydarzenie!

Informacje do działu „Aktualności studenckie” na temat nadchodzących konferencji naukowych, seminariów oraz innych wydarzeń prawniczych (inicjatywy o charakterze niekomercyjnym) prosimy przesyłać na skrzynkę mailową nawokandzie@ms.gov.pl.