Konkurs UOKiK: Konsument w pracy magisterskiej

Prezes UOKiK ogłosił trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji oraz pierwszą edycję konkursu na pracę poświęconą ochronie konsumentów. Zwycięzcy konkursów otrzymają po 5 tys. zł nagrody.

Dotychczasowe edycje konkursu poświęconego prawu ochrony konkurencji cieszyły się dużym powodzeniem wśród absolwentów z całej Polski. Do pierwszej edycji zgłoszono 35, do drugiej – 38 prac z całego kraju. Powodzenie przedsięwzięcia skłoniło UOKiK do organizacji konkursu poświęconego drugiemu ważnemu z punktu widzenia Urzędu zagadnieniu – prawnym aspektom ochrony konsumentów. – To również reakcja na postulaty uczelni, które w odpowiedzi na przesyłane przez nas informacje o konkursie dotyczącym ochrony konkurencji upominały się o podobną inicjatywę z zakresu ochrony konsumentów – mówi Anna Janowska z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej UOKiK.

Termin nadsyłania prac magisterskich upływa 15 lipca. Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą ochrony konkurencji jest adresowany do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich, którzy obronili się w terminie 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Z kolei w konkursie na pracę z zakresu ochrony konsumentów udział mogą wziąć wyłącznie absolwenci prawa, którzy prace magisterskie obronili w terminie 1 października 2010 r. – 30 czerwca 2011 r.

Komisja konkursowa oceni jakość merytoryczną prac, ich poziom edytorski oraz nowatorskie ujęcie poruszanego tematu. – Nie sztuką jest zebranie poglądów przedstawionych do tej pory w publikacjach naukowych, ale przeprowadzenie badań, zebranie danych i przedstawienie własnych wniosków w interesujący sposób – podkreśla przedstawiciel UOKiK.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: www.uokik.gov.pl.